Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppekava toetab õpetajate iseseisvat õppimist, et omandada alusteadmised ja esmased oskused eripedagoogika valdkonnas ning olla valmis kaasama oma rühma või klassi kergemate erivajadustega õppijaid.
Toimumise aeg: 02.03.2019 - 25.05.2019
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis (Salme 1a, Tartu)

Toimumise kuupäevad:
2. märts 2019 kell 10.00 - 17.00 (ruum 203)
16. märts 2019 kell 10.00 - 13.15 (ruum aula)
30. märts 2019 kell 10.00 - 13.15 (ruum aula)
13. aprill 2019 kell 10.00 - 13.15 (ruum 306)
27. arpill 2019 kell 10.00 - 13.15 (ruum aula)
11. mai 2019 kell 10.00 - 13.15 (ruum aula)
25. mai 2019 kell 10.00 13.15 (ruum 310)
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab iseseisvalt õppida eripedagoogika teemalise õppekirjanduse toel;
- omab ülevaadet eripedagoogika põhimõistetest; kutse-eetikast, erivajadustega laste arendamise ja õpetamise korraldusest Eestis;
- omab erivajaduste mõistmiseks vajalikke teadmisi anatoomiast, füsioloogiast ja neuroloogiast;
- tunneb erivajadustega laste psüühika ja kõne arengu iseärasusi;
- omab alusteadmisi erivajadustega laste õpetamisest koolieelses eas;
- omab alusteadmisi emakeele ja matemaatika õpetamise erimetoodikast.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud õpetajad
Eesmärgid: Õppekava toetab õpetajate iseseisvat õppimist, et omandada alusteadmised ja esmased oskused eripedagoogika valdkonnas ning olla valmis kaasama oma rühma või klassi kergemate erivajadustega õppijaid.
Sisukirjeldus: Eakohase ja mitteeakohase psüühilise arengu erinevused
Erivajaduste bioloogiline olemus
Erivajadustega lapse toetamine enne kooliiga
Eesti keele õpetamise erimetoodika
Erivajadustega õppijatele jõukohase õppe kavandamine. Sekkumise ja kaasamise korraldus Eestis
Kõnetegevuse psühholoogiline olemus
Matemaatika õpetamise erimetoodika
Eetika küsimused
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös (vähemalt 28 auditoorset tundi 32-st), iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Maili Karindi - Kõrgharidus.
Merit Hallap - MA eripedagoogika.
Kertu Rünkorg - PhD arstiteadus.
Triin Kivirähk - MA eripedagoogika.
Pille Häidkind - PhD pedagoogika.
Astra Schults - PhD psühholoogia.
Maris Juhkam - MA eripedagoogika
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse