Disainmõtlemise koostöövahendid loovtöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Töötoas tutvustatakse läbi praktilise tegevuse disainmõtlemise praktikas sobivat veebipõhist mängustatud koostöövahendit DesignIT. Vahendit on võimalik kasutada loovate rühmategevuste digitaalseks toetamiseks nii lauaarvutis, sülearvutis, tahvelarvutis.
Toimumise aeg: 16.04.2019 - 16.04.2019
Registreerimine avatud 05.02.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Töötubades osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Töötoas osalemine on tasuta tingimusel, et see läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Kai Pata (Pelgulinna Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Vaatlev partner: Tallinna Ülikool
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Lisainfo: Koolitus toimub kell 10.00-12.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Osalejate koostöö- ja koosloomepädevusi ja probleemide lahendamise pädevust digivahendiga
 • Õpetaja pädevus võimestada loovat õpitegevust mängustatud digivahendiga ja luua õpitegevuse stsenaariume veebipõhise mängustatud disainimõtlemise koostöövahendi kaasabil
Sihtgrupid: Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud, Gümnaasiumiõpetajad.
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad, kes juhendavad loovtööd, loova sisuga rühmatööd.
Sisukirjeldus:
 • Anda ülevaade disainmõtlemise praktika kasutusvõimalusest rühma loovtöö toetamisel
 • Kogeda tegevuses mängustatud koostöövahendi kasutamise võimalusi ideekorjeks, vastastikuseks idee hindamiseks läbi mängustatud digilahenduse
 • Arendada osalejate koostöö- ja koosloomepädevusi ja probleemide lahendamise oskust digivahendiga
 • Õppida looma õpistsenaariumit mängustatud koostöövahendile DesignIT
Õpisündmuse teemad:

Disainmõtlemise praktika loovtöös.

Mängustatud Disainmõtlemise koostöövahend DesignIT. 

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Osaleja registreerub eelnevalt kursusele.
Kaasa võib võtta oma nutivahendi (laptop, tahvel, suurema ekraaniga mobiil), kasutamiseks on ka HITSA tahvel- ja sülearvutid.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse