Disainmõtlemise koostöövahendid loovtöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Töötoas tutvustatakse läbi praktilise tegevuse disainmõtlemise praktikas sobivat veebipõhist mängustatud koostöövahendit DesignIT. Vahendit on võimalik kasutada loovate rühmategevuste digitaalseks toetamiseks nii lauaarvutis, sülearvutis, tahvelarvutis.
Toimumise aeg: 16.04.2019 - 16.04.2019
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Kai Pata (Pelgulinna Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Vaatlev partner: Tallinna Ülikool
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Lisainfo: Koolitus toimub kell 10.00-12.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Osalejate koostöö- ja koosloomepädevusi ja probleemide lahendamise pädevust digivahendiga
  • Õpetaja pädevus võimestada loovat õpitegevust mängustatud digivahendiga ja luua õpitegevuse stsenaariume veebipõhise mängustatud disainimõtlemise koostöövahendi kaasabil
Sihtgrupid: Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud, Gümnaasiumiõpetajad.
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad, kes juhendavad loovtööd, loova sisuga rühmatööd.
Haridustasemed: Üldharidus, Kõrgharidus
Sisukirjeldus:
  • Anda ülevaade disainmõtlemise praktika kasutusvõimalusest rühma loovtöö toetamisel
  • Kogeda tegevuses mängustatud koostöövahendi kasutamise võimalusi ideekorjeks, vastastikuseks idee hindamiseks läbi mängustatud digilahenduse
  • Arendada osalejate koostöö- ja koosloomepädevusi ja probleemide lahendamise oskust digivahendiga
  • Õppida looma õpistsenaariumit mängustatud koostöövahendile DesignIT
Õpisündmuse teemad:

Disainmõtlemise praktika loovtöös.

Mängustatud Disainmõtlemise koostöövahend DesignIT. 

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Osaleja registreerub eelnevalt kursusele.
Kaasa võib võtta oma nutivahendi (laptop, tahvel, suurema ekraaniga mobiil), kasutamiseks on ka HITSA tahvel- ja sülearvutid.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse