Registreerumine:

Infootsingu ABC õpetajale, 18.03.2019 - 21.04.2019

Täpsem info

Koolitusel saavad osalejad teada, kuidas viia läbi õppetööks vajalikku infootsingut ning leitud infot enda jaoks talletada.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Sinu andmed
Tööandja info

Koolitusel osalemise eest tasub

Tagasi õpisündmuse juurde