Mänguline LEGO EV3 robootika algõpe harjutustega Rohelise linna treening- ja võistlusmatil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus ffff
Toimumise aeg: 22.10.2015 - 23.10.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 13 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 90 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA NUTIklassis
Aadress: Akadeemia tee 21/1 (IV korrus) TALLINN,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: https://www.innovatsioonikeskus.ee/...
Lisainfo: Koolitus toimub kell 10.00-16.00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu tunneb EV3 robootikakomplekti võimalusi õppetöös, oskab lugeda lihtsaid EV3 programmikoode ning saab aru robotiehituse algpõhimõtetest ning anduritest. Samuti oskab läbinu hinnata tegevuspaketi soetamise vajalikkust oma õppeasutusse.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Koolitus on suunatud LEGO Mindstorms NXT komplekte kasutavatele õppeasutustele: 4.-12. klassi aine- ja informaatikaõpetajatele või kooli robootikaringi juhendajale.
Eesmärgid: Luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist LEGO Mindstorms EV3 ja NXT robotitele väljatöötatud robootikavõistluse ülesehitusega tegevuspaketi “Roheline linn” kasutamisest õppetöös.
Sisukirjeldus:

Kahepäevane koolitus on suunatud 10-19 aastaste laste õpetajatele (tasuta) ja huviringide juhendajatele (tasu eest), kes soovivad viia läbi robootika valikainet, huviringi või osaleda robootikavõistlustel.

Robootika on valdkond, millega tegelemine käsitleb ja arendab STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmisi. Robootika on lihtne lisavaldkond reaalainete või tehnoloogia õpetajatele. NB! Roheline linn on spetsiaalselt NXT robotitele mõeldud tegevuspakett ja NXT roboteid kasutavad koolid on väga oodatud.

Õpisündmuse teemad:

Koolitus koosneb kahest eraldi läbitavast päevast.
1 päev:
LEGO mindstorms EV3 algõppe, sh EV3 programmeerimise põhitõdede ja andurite tutvustus. Ehitatakse lihtne liikuv robot, millega tehakse kolmel erineval treeningmatil väljakutse läbimise õppimiseks kuus erinevat treeningtegevust, sh andurite töö katsetamine ja joonejälgimine.
2 päev:
Tutvutakse Rohelise linna väljakutsega. Ehitatakse missioonirobot koos lisadega. Lahendatakse kõik missioonid läbi näidisprogrammide alusel (kõige lihtsamal tasemel) ja neid modifitseerides. Päeva lõpus viiakse meeskondade vahel läbi Rohelise linna turniir punktide peale.
Koolitusel kasutatavad slaidid on allalaetavad http://bit.ly/1FB9PFT ja sobivad ka iseõppematerjaliks.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Esimese päeva läbimiseks ei ole algteadmisi robootikast vaja, kasuks tuleb kokkupuude robootika ja programmeerimisega. Teise päeva läbimise eelduseks on algteadmised robootikas või esimese koolituspäeva läbimine.
Lõpetamise tingimused:

Koolituspäev tuleb läbida täismahus. Erandkorras on võimalik esimene päev läbida kaugõppena, kui on olemas EV3 robootikakomplekt ja Rohelise linna treeningväljakud (koolitajale vastamine toimub enne teise päeva õppetöö algust).

Dokumendi tüüp: Tunnistus

Tagasi kalendrisse