Registreerumine:

STEM valdkonna õppeainete õpetamine (STEM õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine), 01.03.2019 - 12.06.2019

Täpsem info

TalTech pakub Eesti riigi ja ESF-i toel töötavatele aineõpetajatele ja muudest valdkondadest õpetajakutsesse sisenejatele võimalust omandada STEM õpetaja lisaeriala ja ainedidaktiline pädevus, et tõsta nende töökoormust ja pakkuda uusi võimalusi.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus registreerumisest saadetakse ka Haridusasutusele
Sinu andmed
Tööandja info