Füüsilisest isikust ettevõtja maksukäitumise põhiprintsiibid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osalejal on baasteadmised korrektsest maksukäitumisest tegutsemaks füüsilisest isikust ettevõtjana.
Toimumise aeg: 08.03.2019 - 08.03.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 99 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Maret Güldenkoh (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Karin Sindonen, karin.sindonen@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia, Kase 61, Tallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija

 • omab süsteemset ülevaadet FIE ettevõtlustegevuse põhiprintsiipidest;
 • oskab ettevõtlustegevust finantsarvestuslikult kirjendada;
 • teab maksukäitumise olemust.
Sihtgrupid: Füüsilisest isikust ettevõtjad
Eesmärgid: Koolitusel osalejal on baasteadmised korrektsest maksukäitumisest tegutsemaks füüsilisest isikust ettevõtjana.
Sisukirjeldus:
 • Füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja erisus  
 • FIE ettevõtlustegevuse põhiprintsiibid  
 • FIE finantsarvestuse erisus  
 • FIE kulude jaotus  
 • FIE maksukäitumine 
 • Aktuaalsed probleemid 

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub auditooriumis, mis on varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga (arvuti, dataprojektor, tahvel)
Lõpetamise tingimused: Õppetööst osavõtt vähemalt 75%.
Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad ja varajasem kogemus täiskasvanute koolitajana maksunduse valdkonnas.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Märksõnad: Füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtlustegevus, FIE maksukäitumine, finantsarvestus

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse