Tutvumine õppematerjalidega "Informaatika digiõpik" I kooliastmele ja "Informaatika digiõpik" II kooliastmele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel saadakse ülevaade digiõpikute teemadest ja nende rakendamisvõimalustest õppetöösse.
Toimumise aeg: 07.12.2018 - 08.12.2018
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on tasuta, kui see läbitakse täies mahus. Kui seda ei tehta, esitatakse HITSA poolt arve.

Koolitajad:
  • Piret Luik (Tartu Ülikool)
  • Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
  • KRISTI SALUM (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • KRISTI SAARPUU (Tallinna Kesklinna Põhikool)
  • Tauno Palts (Tartu Ülikool)
  • Terttu Tammaru (Tartu Erakool)
  • LAINE ALUOJA (Türi Põhikool) http://laineeportfoolio.weebly.com
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KRISTI SALUM, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Vaatlev partner: Tartu Ülikool
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Ülikooli tn 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 50090
Lisainfo: 1.päev - 8 ak/h I kooliaste
10.30-11.00 kogunemine
11.00-11.30 Sissejuhatus
11.30-13.30 Tutvumine teemaga “Kood”
14.00-16.00 Tutvumine teemaga “Digikunst”
16.15 - 17.45 Tutvumine teemaga “Digitaalne ohutus”

2.päev - 8 ak/h II kooliaste
9.00-10.30 Tutvumine teemaga “Digihügieen”
10.45-12.45 Tutvumine teemaga “Programmeerimine”
13.15-15.15 Tutvumine teemaga “Digimeedia”
15.30 -16.00 Kokkuvõte, edasised tegevused, tunnistused
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

1. saab aru õppematerjalide kasutamise loogikast ja oskab neid metoodiliselt rakendada õppetöös oma õpilastega

2. on valmis digiõpikute materjalide abil oma õpilaste huvi tehnoloogia vastu tõstma, nende digioskusi ja tehnoloogiaalaseid pädevusi arendama

3. on valmis jagama infot digiõpikute kasutamise kohta kolleegidele

Sihtgrupid: Algklassi- ja põhikooliõpetajad, haridustehnoloogid, tehnoloogia huviringide juhendajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Saada kindlus ja vajalikud teadmised digiõpikute kasutamiseks õppetöös, et seeläbi tõsta õpilaste huvi tehnoloogia valdkonna vastu, arendada nende digipädevusi ja IT-alaseid oskusi.
Sisukirjeldus:

Esimesel koolituspäeval saadakse ülevaade "Informaatika digiõpikust" I kooliastmele ja II koolituspäeval  "Informaatika digiõpiksut" II kooliastmele. Tutvutakse teemade kaupa erinevate osade materjalidega õpilastele ja õpetajale, antakse näpunäiteid nende rakendamiseks õppetöösse. Tehakse läbi ka praktiliselt ülesandeid, et õpetajatel tekiks parem arusaam digiõpikute kasutusvõimalustest.

Õpisündmuse teemad:

I kooliaste:

Digikunst

Kood

Digitaalne ohutus

II kooliaste:

Digimeedia

Programmeerimine

Digihügieen

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Algtasemel arvuti kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse mõlemad päevad on läbitud täies mahus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik...
Märksõnad: digiõpik, informaatika, tunnikava, õppematerjal
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1.koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Kahepäevane koolitus, mille käigus saadakse ülevaade digiõpikute teemadest ja kasutusvõimalustest, tehakse läbi praktilisi ülesandeid. Esimesel päeval keskendutakse I koolistme teemadele.
Päevakava vabatekstina: 1.päev - 8 ak/h I kooliaste
10.30-11.00 kogunemine
11.00-11.30 Sissejuhatus
11.30-13.30 Tutvumine teemaga “Kood”
Lõuna
14.00-16.00 Tutvumine teemaga “Digikunst”
Kohvipaus
16.15 - 17.45 Tutvumine teemaga “Digitaalne ohutus”

Vaata vähem

2.koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Teisel päeval keskendutakse II kooliastme teemadele.
Päevakava vabatekstina: 2.päev - 8 ak/h II kooliaste
9.00-10.30 Tutvumine teemaga “Digihügieen”
Kohvipaus
10.45-12.45 Tutvumine teemaga “Programmeerimine”
Lõuna
13.15-15.15 Tutvumine teemaga “Digimeedia”
Kohvipaus
15.30 -16.00 Kokkuvõte, edasised tegevused ja tunnistused

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse