Kaasav haridus Soome kogemuse näitel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille käigus saab ülevaate ja praktilised oskused erinevatest õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest.
Toimumise aeg: 23.01.2019 - 14.02.2019
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CAE467ED9C3DEE16
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
Kirjeldus
Õpiväljundid:

● teab õpiabi võimalikku korraldust Eesti ja Soome parimate praktikate näitel;

● aitab oma tegevusega kindlustada positiivset koolikliimat ning parandada õppijate enesehinnangut ja õpioskusi.

Sihtgrupid: Põhikooli aineõpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Saada ülevaade erinevate õppija õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust korraldusest
Sisukirjeldus:

Laste tervikliku arendamise vajadus vastavalt tema reaalsele olukorrale - mitmekultuurilisus, riskirühma kuulumine, erinev usutunnistus. Kõikide inimeste võrdsete võimaluste tunnustamine hariduse kättesaadavaks tegemisega , erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erinevate õppijate õppimisse kaasamise strateegiad Soome näitel.

Õpisündmuse teemad:

I sessioon toimub 23.-24. jaanuar 2019

II sessioon toimub 14.02- õppereis Helsigisse

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise eeldus: Töö põhikoolis aineõpetajana
Lõpetamise tingimused:

Osaleda tuleb kahel kolmepäevasel õppesessioonil, sealhulgas õppereisil Helsingi koolidesse.

Sessioonide vahel praktiliste iseseisvate ülesannete tegemine ja õpitu rakendamine ning analüüsimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse