Mõtle kastist välja!

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab vastused küsimustele: Kuidas oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbi viia ning analüüsida? Kuidas meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid edastada? Kuidas tõhustada koosolekuid, projektitööd ja strateegiate loomisi?
Toimumise aeg: 21.11.2018 - 21.11.2018
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev (21.11.2018 10:00 - 21.11.2018 17:45)
Maht: 9 akad. tundi
  • Auditoorne: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Öpiku Maja
Aadress: Valukoja tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lisainfo: Koolitus toimub ruumis Helsinki
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolitusel osaleja:

  • mõistab, kuidas juhtida keerukaid olukordi;
  • oskab teha koostööd eesmärkideni jõudmiseks;
  • hoolitseb meeskonnas ühise arusaamise eest;
  • oskab teha mõjusaid esitlusi ja ettekandeid. 
Sihtgrupid: Kõikidele kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad ning haridusvaldkonna töötajad
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusel on põhi rõhk sellel, et osalejad julgeks joo-nistada ning kasutada lihtsamaid joonistuvõtteid ka tööalaselt. Lihtsad joonistusvõtted on pigem selleks, et toetada oma mõtlemist, muuta info hankimise, talletamise ja esitlemise viisi. Anda juurde uus lähe-nemine mõtlemiseks läbi lihtsate jooniste.
Sisukirjeldus:

Visuaalne mõtlemine on eelkõige tööriist oma mõtete ja töö korrastamiseks.

Visuaalse lihtsustamise oskus annab sulle võimaluse struktureerida oma ideid lihtsate piltide, skeemide ja seoste abil.

Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab nii meil endal kui ka meie meeskondades luua selgust, jaga-tud arusaamist ning käivitab inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel. Sest see on tõeliselt tõhus ja samas nii lihtne tööriist, mis aitab luua tähenduslikke ja mõtestatuid protsesse.

Visuaalne mõtlemine ja lihtsustamine sobib kõigile, olenemata nende vanusest, soost või ametist.

Koolitus annab vastused küsimustele:

Kuidas oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbi viia ning analüüsida? 

Kuidas meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid edastada?

Kuidas tõhustada koosolekuid, projektitööd ja strateegiate loomisi?

Kuidas mitmekesistada nii iseenda kui oma meeskonna töökorraldust?

Kuidas teha oma plaane nii, et unistused ka täituksid?Õpisündmuse teemad:

Õpime joonistuste kokkupanemist strateegilises kontekstis, kuidas pilt saab toetada olulist teksti ning kuidas luua tervikvisuaale. Koolitusel kesken-rohkem visuaalsele mõtlemisele mistahes töö kontekstis. Visuaalsele salvestamisele keskendume natuke vähem.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Osaleja on koostanud meeskonnatööna etteantud teemal visuaali ning esitlenud seda.
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat joonistamisoskust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2018 10:00 - 21.11.2018 17:45
Toimumise koht: Öpiku Maja
Aadress: Valukoja tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
Lisainfo: Koolitus toimub ruumis Helsinki

Vaata sündmuse detailset infot

Päevakava: 10.00- 11.30 Sissejuhatus teemasse. Tutvumine ja soojendus. Kiired ja lihtsad joonistusvõtted, harjutused.
Paus

11.45- 13.15 koolitus
Kiired ja lihtsad joonistusvõtted, sümbolid, harjutused, teooria.

Lõuna

14.00- 15.30 koolitus
Sümbolid, suure pildi kokkupanek, teooria.

Paus

15.45- 17.45 koolitus
Oma isiklik töö harjutamiseks

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse