Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Arengupäeval antakse ülevaade huvihariduse mitmekesistamise võimalustest tuues esile noorte vajadusi: loomelaager ja kultuurhariduslik väljasõit kui meetod. Põhiettekande peab väliskülaline Taist. Lisaks käsitletakse üldhariduse ja huvihariduse lõimumise.
Toimumise aeg: 26.10.2018 - 26.10.2018
Kontaktpäev:
  • Arengupäev "Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus" 26.10.2018 Viljandis (26.10.2018 10:30 - 26.10.2018 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 27 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Osalemine on tasuta (sh toitlustus). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitajad:
  • Triin Laas (Viljandi Huvikool)
  • Eve Noormets (Viljandi Huvikool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: 25.-28.10 toimub Viljandis rahvusvaheline laste ja noorte sügisene loomelaager, kus osalevad lapsed Eestist ja õpetajad Moradokmai kodukoolist ja teatrikommuunist, Taist.
Arengupäeva "Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus" osalejatel on võimalus jääda peale seminari vaatlejatena loomelaagrisse. Rohkem infot: evestuudio.ee/noorte-notafe/sugisene-loomelaager või aplausonpaus@gmail.com või 517 9773.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teadvustab huvihariduse variatiivsemaks muutmise võimalusi;
  • on kursis heade praktikatega/näidetega rahvusvahelises huvihariduses;
  • teadvustab oma rolli huvihariduse lõimimise protsessis üldharidusega.

Sihtgrupid: Huvikoolide juhid ja õpetajad, huvitegevuse pakkujad erinevatest organisatsioonidest, huviringide juhendajad ja huvijuhid, koolinoorsootöötajad, teemast huvitatud üldhariduskoolide õpetajad ja õppealajuhatajad.
Eesmärgid: muuta rahvusvahelise mõõtmega huviharidus ja huvitegevus noortele paremini kättesaadavaks ning laiendada tegevuste spektrit;
avardada võimalusi huvikoolide kaasavale õppekavaarendusele (kuidas suurendada protsessis noorte osalust);
suunata muutusi üldhariduse ja huvihariduse asutuste omavahelises koostöös õppekoormuse optimeerimiseks.
Sisukirjeldus:

Õppeprotsess on arutelude põhine ning praktilist väljundit taotlev. Kogemusi sellest, mille jaoks ja kuidas muuta huviharidus rahvusvahelisemaks jagavad huvikooli "Aplaus on paus" esindajad Eve Noormets ja Triin Laas ning nende pikaajaline partner Taist.  Ideid jagavad ka Viljandi Huvikooli noored ja üldhariduskooli õpetajad, kellega juba toimub koostöö selle nimel, et üldharidust ja huviharidust lõimides optimeerida õppekoormust.

Õpisündmuse teemad:
  • rahvusvahelise huvihariduse näited;
  • huvihariduse lõimimine üldharidusega;
  • variatiivne huviharidus - loomelaagrid, kultuurhariduslikud väljasõidud.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi avaras standardvarustusega seminariruumis.
Lõpetamise tingimused:

osalemine täies mahus

Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolituse läbiviijad omavad pikaaegset kogemust huvihariduse arendamisel ja juhtimisel.
Päevajuhid on Eve Noormets ja Triin Laas (http://evestuudio.ee; http://www.notafe.ee/eve/ajalugu).
Põhiettekande peab Mr. Janaprakal Chandruang (Tai) Moradokmai Teatrikommuuni ja kodukoolist*
Kogemusi ja ideid jagavad Viljandi Huvikooli noored, koolituspäeval osalevad ametnikud ja üldhariduskooli õpetajad.

*Moradokmai Teatrikommuun ja kodukool on tegutsenud Pathumthanis, Tais, juba pea kakskümmend aastat. Kooli eestvedajateks on Kru Chang Janaprakal Chandruang ja Pobchan Leelasartsuntorn. Kru Chang on saanud USA-s nii bakalaureuse kui magistrikraadi teatrikunstis.
Moradokmai õppetöö käib läbi teatri ning etenduskunstide. Koolil on riiklik heaksiit tegutsemiseks haridusministeeriumi poolt ning koostöös Bangkoki Ülikooliga saab omandada seal ka bakalaureuse kraadi. Moradokmai teeb väga palju ka koostööd erinevate koolidega üle maa, kus on loodud teatritruppe ning õpetatakse teatrikunsti. Sama töö on neid viinud ka vanglasse, kus on sealsete asukatega koostöös lavastatud ja esinetud.
Õpetajateks on lisaks kohapeal olevatele püsiolijatele erinevad välismaised õpetajad, ülikooli õppejõud, ettevõtjad ja teiste elualade esindajad. Nii toimb õppetöö läbi erinevate elualade ning on loodud suurepärased tingimused nn. õmblusteta õppeks – üldhariduskooli õppeainete integreerimine ja lõimimine huviharidusega.
Lisaks toimetab Põhja-Tais Loei provintsis kooli teine filiaal, mille vahel õpilased ja õpetajad liiguvad. Väga suur osa õppest omandatakse ka väljaspool Taid: Ungaris, USA-s ja mujal. Sinna juurde käib vilgas esinemistegevus, mille abil kogutakse finantse oma järgmisteks ettevõtmisteks.
Teatrikommuun korraldab ka rahvusvahelist teatrifestivali.
Eve stuudio ja Moradokmai vaheline koostöö on toimunud juba üle kümne aasta. On käidud oma produktsiooniga esinemas teatrifestivalil ja õpilastega õpilasvahetuses.

Rohkem informatsiooni:
https://www.facebook.com/Moradokmai-Theatre-Community-Homeschool
https://sakala.postimees.ee/2718834/tai-kool-on-nagu-uks-suur-perekond
http://travel.cnn.com/bangkok/life/audio-slideshow-moradokmai-527419/
Märksõnad: kaasav huviharidus; rahvusvahelise koostöö võimalused; koostöö hariduses, huvihariduse lõimimine üldharidusega
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Arengupäev "Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus" 26.10.2018 Viljandis
Arengupäev "Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus" 26.10.2018 Viljandis - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2018 10:30 - 26.10.2018 17:00
Koolitajad: Triin Laas (Viljandi Huvikool), Eve Noormets (Viljandi Huvikool)
Toimumise koht: Viljandi
Aadress: Lossi tn 30, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Põhiettekande peab Mr. Janaprakal Chandruang (Tai Kuningriik)
Kogemusi ja ideid jagavad Viljandi Huvikooli noored, koolituspäeval osalevad ametnikud ja üldhariduskooli õpetajad. Päevajuhid on Eve Noormets ja Triin Laas (Aplaus on paus).
Päevakava vabatekstina: 10.30-11.00 Kogunemine, tervituskohv
11.00-13.00 Tai Kuningriigi Moradokmai Teatrikommuuni/Kodukooli lähenemine: kuidas suurendada protsessis noorte osalust
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Variatiivse ja rahvusvahelise huvihariduse näited. Loomelaager ja kultuurhariduslik väljasõit kui meetod.
Milleks ja kuidas üldharidust ja huviharidust lõimides optimeerida õppekoormust?
*Sirutus- ja kohvipaus
16.00-16.30 Ideede inkubaator: kuidas õpitut praktikasse rakendada?
16.30-17.00 Arengupäeva kokkuvõte

Tagasi kalendrisse