Noorte osaluse toetamine KOV-is

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kohaliku omavalituses noorsootöö eest vastutavatele spetsialistitele suunatud koolitus noorte osaluse tõhusamaks toetamiseks leides selleks oma piirkonna vajadustele ja eripärale vastava viisi ja lahendused.
Toimumise aeg: 20.09.2018 - 07.12.2018
Kontaktpäev:
 • I. moodul:  1. kontaktpäev (20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 18:00)
 • I. moodul:  2. kontaktpäev (21.09.2018 09:30 - 21.09.2018 16:00)
 • II. moodul:  1. kontaktpäev (18.10.2018 10:30 - 18.10.2018 18:00)
 • II. moodul:  2. kontaktpäev (19.10.2018 09:30 - 19.10.2018 16:00)
 • III. moodul:  1. kontaktpäev (08.11.2018 10:30 - 08.11.2018 17:00)
 • IV. moodul:  1. kontaktpäev (07.12.2018 10:30 - 07.12.2018 16:00)
Maht: 49 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Salome Šakarašvili, salome.sakarasvili@archimedes.ee, tel: 56652553
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab noorte osaluse mõistet, ulatust ja seoseid noortevaldkonnas ning enda igapäevases praktikas;
 • hindab noorte osaluse hetkeseisu enda organisatsiooni, kogukonna ja/või omavalitsuse tasandil;
 • kavandab tegevusi noorte osaluse suurendamiseks, läbi selleks soodustavate eelduste ja tingimuste loomise.
Sihtgrupid: Noorsootöö eest vastutavad spetsialistid:
- ametnikud või nõunikud, kes koordineerivad noorsootöö valdkonda kohaliku omavalituse tasandil;
- omavalitsuse juhid, volikogu liikmed;
- noortekeskuste juhatajad, juhtivad noorsootöötajad, noorte osalust toetavad noorsootöötajad
Ühest omavalitsusest on soovitav (aga mitte tingimus) osaleda grupina või tandemina.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek noorte osaluse suurendamiseks kohalikul tasandil, läbi erinevate osalusvormide toetamise ja arendamise, kasutades selleks mitmekülgseid kaasamise viise.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö on jaotatud 4 mooduliks, mille vahele ning järele jääb iseseisev töö mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada. Iseseisva töö sisuks on noorte osalust toetava tegevuse prototüüp.

 • I moodul – osalejate tutvumine, noorte osaluse teooriad ja reaalsused, kaasamise viisid, eeldused noorte osaluse toetamiseks;
 • II moodul – osalusinkubaator – piirkonna vajadustele vastava osalusvormi otsimine, meetodid ja nende mugandamine, konkreetse tegevusplaani väljatöötamine;
 • III moodul – kogemuste jagamine, vajalike lisateadmiste ammutamine, lahenduste otsimine esile kerkinud probleemidele;
 • IV moodul – kokkuvõtlik analüüs ja tulemuste esitamine, edasiste sammude planeerimine;
Õpisündmuse teemad:
 • noorte osaluse teooriad ja käsitused;
 • heade praktikate ja kogemuste jagamine;
 • noorte osaluse toetamine kohalikul tasandil – praktilised väljundid;
 • alternatiivsed osalusstruktuurid- ja vormid;
 • strateegiline planeerimine ja disainmõtlemine noorte osaluse toetamisprotsessis.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorsel tööl on tegemist standardse varustusega seminariruumiga ning iseseisev töö toimub kodukontoris/tava töökeskkonnas.
Hindamisviisid: iseseisev töö
Osalemise eeldus: - osalejal on valmisolek ja võimalused noorte osaluse toetamiseks kohaliku omavalitsuse noorsootöö kontekstis;
- osalejal on valmisolek ja ajaressurss osalemaks koolitusprogrammis täies mahus, nii auditoorses kui iseseisvas töös.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 50% mahus. Juhul, kui osaleja soovib koolituse lõpuks tunnistust, tuleb sooritada iseseisev töö (koostada noorte osalust toetava tegevuse prototüüp), vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis lepitakse kokku koolitusprogrammi alguses.

TUNNISTUS

Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaletud on vähemalt 75% mahus auditoorsest tööst ja osaleja on esitanud iseseiseva töö (prototüübi), mis vastab kokkulepitud kriteeriumitele.

TÕEND 

Tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta väljastatakse, kui osaletud vähemalt 50% mahus auditoorsest tööst, kuid osaleja ei esitanud kriteeriumitele vastavat iseseisvat tööd või ei soovinud osaleda hindamisprotsessis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitusprogrammi juhtivkoolitaja on Kristi Jüristo, kes on noortevaldkonnaga seotud olnud üle 20 aasta, mis on andnud võimaluse arendada seda läbi väga erinevate rollide. Viimased 10 aastat on töödes-tegemistes põhirõhk olnud noorte ja noorsootöötajate koolitamisel, seda nii kodu- kui välismaal. Lisaks koolitamisele on Kristi aidanud kaasa mitmete noortele ja noorsootöötajatele suunatud pikaajaliste arenguprogrammide väljatöötamises, olnud vastutav erinevate õppematerjalide ja käsiraamatute väljaandmisel, läbi viinud noorsootöö kvaliteedi arendamisele suunatud projekte.
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Märksõnad: Noorte osalus, noorsootöö, KOV noorsootöö
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2018 - 21.09.2018
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sihtgrupid: noorsootöötaja, muu:

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 18:00
Koolitajad: Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2018 09:30 - 21.09.2018 16:00
Koolitajad: Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2018 - 19.10.2018
Toimumise koht: Tallinn

Vaata detailset infot

Sihtgrupid: noorsootöötaja, muu:

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2018 10:30 - 18.10.2018 18:00
Toimumise koht: Kreutzwaldi hotell
Aadress: Endla tn 23, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2018 09:30 - 19.10.2018 16:00
Koolitajad: Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Kreutzwaldi hotell
Aadress: Endla tn 23, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2018 - 08.11.2018
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sihtgrupid: noorsootöötaja, muu:

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2018 10:30 - 08.11.2018 17:00
Koolitajad: Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Nelja Kuninga Hotell
Aadress: Pärnu tn 8, Paide linn, Paide linn, Järva maakond Järva maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2018 - 07.12.2018
Toimumise koht: Carl Schmidti Maja
Aadress: Kesk tn 4, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Jõgeva maakond
URL: http://www.csmaja.eu...

Vaata detailset infot

Sihtgrupid: noorsootöötaja, muu:

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2018 10:30 - 07.12.2018 16:00
Koolitajad: Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Carl Schmidti Maja
Aadress: Kesk tn 4, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Jõgeva maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse