Kaasav õppekavaarendus huvihariduses

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Arengupäeval "Kaasav õppekavaarendus huvihariduses" antakse ülevaade õppekavaarendusest nüüdisaegse õpikäsituse osana, arutades nii õpilaste, erinevate institutsioonide kui lapsevanemate potentsiaali ajakohase õppekava loomisel ning rakendamisel.
Toimumise aeg: 10.08.2018 - 10.08.2018
Kontaktpäev:
 • Arengupäev "Kaasav õppekavaarendus huvihariduses" (10.08.2018 10:00 - 10.08.2018 16:00)
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Piret Talur (MTÜ Pirena)
 • Margus Pedaste (Tartu Ülikool)
 • Krõõt Kiviste (Shaté Tantsukool)
 • Tiia Parmo (Valga Muusikakool)
 • Kaire Mertsin (Pernova Hariduskeskus)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Marko Vene, marko.vene@archimedes.ee, tel: 69 79 221
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teadvustab nüüdisaegse õpikäsituse väljendumise erinevaid aspekte huvihariduses;
 • on kursis kaasava õppekavaarenduse võimaluste ja näidetega erinevates huvivaldkondades;
 • on visandanud järgmised sammud kaasavas õppekavaarenduses oma juhitavas huvikoolis.
Sihtgrupid: Noorsootöötaja, Muu:.
Huvialavaldkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate esindusorganisatsioonide (Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Huvikoolide Liit) liikmes-huvikoolide juhid. Vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka esindusorganisatsioonidesse mitte kuuluvate huvikoolide juhid.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Sisukirjeldus:
Õppeprotsess on arutelude põhine ning praktilist väljundit taotlev.
Õpisündmuse teemad:
 • nüüdisaegne õpikäsitus;
 • kaasav õppekavaarendus muutuva õpikäsituse osana;
 • huvikoolide kaasava õppekavaarenduse näited;
 • kaasav õppekavaarendus huvikoolis - plaanid algavaks õppeaastaks.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi avaras standardvarustusega seminariruumis.
Osalemise eeldus: Arengupäeval osaleja on Eestis asuva huvikooli juhtkonna liige (direktor, õppealajuhataja vms).
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviijad omavad pikaaegset kogemust huvihariduse arendamisel ja juhtimisel.
Päevajuht on Piret Talur.
Põhiettekande peab Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi professor Margus Pedaste.
Kogemusi ja ideid jagavad Kaire Mertsin (Pernova Loodusmaja), Tiia Parmo (Valga Muusikakool) ja Krõõt Kiviste (Shate Tantsukool).
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Märksõnad: huviharidus, kaasav õppekavaarendus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Arengupäev "Kaasav õppekavaarendus huvihariduses" - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2018 10:00 - 10.08.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Arengupäeval antakse ülevaade õppekavaarendusest nüüdisaegse õpikäsituse osana, tuues esile nii õpilaste, erinevate institutsioonide kui lapsevanemate potentsiaali ajakohase õppekava loomisel ning rakendamisel.
Päevakava: 10.00-10.30 Kogunemine, tervituskohv
10.30-12.00 I osa. Nüüdisaegne õpikäsitus. Kaasav õppekavaarendus nüüdisaegse õpikäsituse osana
12.00-12.45 Lõuna
12.45-14.15 II osa. Huvikoolide kaasava õppekavaarenduse näited
14.15-14.30 Sirutus- ja kohvipaus
14.30-15.45 III osa. Kaasav õppekavaarendus huvikoolis - plaanid algavaks õppeaastaks
15.45-16.00 Arengupäeva kokkuvõte

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse