Inimõiguste hariduse koolitus: kas inimõigused on noorsootöötaja ASI?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus 2-päevane koolitus, mis on suunatud inimestele, kes töötavad noortega. Teema, millega tegeletakse on inimõigused ja kuidas käsitleda inimõiguste eri teemavaldkondi enda igapäevatöös (küberkiusamine, diskrimineerimine jt).
Toimumise aeg: 11.10.2018 - 12.10.2018
Kontaktpäev:
 • Kas inimõigused on noorsootöötaja asi? (11.10.2018 10:00 - 12.10.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
 • Terje Tamm (MTÜ Mondo)
 • Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
 • Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Tallinna tn 25, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.wesenbergh.ee/
Lisainfo: Hotel Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere)
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ära erinevad inimõiguste teemade kategooriad ja olemuse;
 • formuleerib inimõiguste olemust ja olulisust maailmas ja Eestis;
 • kasutab koolitusel kasutatavaid inimõigushariduse alaseid meetodeid;
 • kavandab inimõigusehariduse alaseid tegevusi;
 • täheldab enda väärtuste ja noorsootöö seoseid.
Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Sihtgrupiks on noorsootöötajad, kes on huvitatud, kuidas on seotud inimõigused ja töö noortega.
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek inimõiguste hariduse meetodite kasutamiseks, mille kaudu julgustada noort nägema olukordi ja maailma teise inimese vaatenurgast, aga ka ise märkama ja olema valmis noorte õiguste eest seisma.
Sisukirjeldus: Koolitusel saab baasteadmised inimõigustest, räägitakse olukorrast Eestis, kogetakse eri meetodeid, mida saab hiljem kasutada enda töös noortega. Kaardistatakse enda väärtused inimõiguste kontekstis, analüüsitakse, millised on väljakutsed enda organisatsioonis ja kuidas neid ületada. 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivas seminariruumis, mis võimaldab liikumist ning õppijate ümberorganiseerumist ja mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga.
Õpikeskkond toetab õpiväljundite saavutamist
Osalemise eeldus: Võimaluse korral palume osalejal kaasa võtta sülearvuti.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimusteks juhul, kui õppija soovib saada tunnistust, on hindamise läbimine ja õpiväljundite saavutamine minimaalselt määratud tasemel. Hindamine toimub enesehindamisena.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: http://mitteformaalne.ee/opimaterja...
Õppematerjalide loend: Järjehoidjad: Internetis toimuva vaenu õhutamise tõkestamine inimõiguste hariduse kaudu KOMPASS – Käsiraamat, mis on mõeldud inimõigustealase hariduse õpetamiseks noortele
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajad Kerli Kängsepp, Heili Griffith, Kelly Grossthal ja Terje Tamm on läbinud koos koolitajate koolituse "Youth for human rights". Lisaks on kõigil koolitajatel minimaalselt kuus aastat kogemust noorsootöös, nii et koolitusprogramm on noorsootöötajatelt noorsootöötajatele.
Märksõnad: inimõiguste haridus, Noored inimõiguste eest
Kas inimõigused on noorsootöötaja asi? - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2018 10:00 - 12.10.2018 16:00
Koolitajad: Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Terje Tamm (MTÜ Mondo), Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Aadress: Tallinna tn 25, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.wesenbergh.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Demokraatial põhinev turvaline ja iga noort väärtustav ühiskond eeldab, et noorsootöötaja oskab ja soovib inimõiguste põhimõtteid kasutada oma igapäevatöös. Inimõiguste hariduse aluspõhimõteteks on inimväärikus, võrdsus, kaasamine ja mittediskrimineerimine. See eeldab kaasinimeste tunnustamist samasuguste õiguste ja väärikusega inimestena. Inimõiguste hariduse koolitus annab noortega töötavale spetsialistile praktilised oskused ja teadmised, mille kaudu julgustada noort nägema olukordi ja maailma teise inimese vaatenurgast, aga ka märkama ja olema ise valmis noorte õigusi kaitsma.
Päevakava vabatekstina: I päev - Maailm, Eesti ja inimõigused

10.00 Kogunemine
10.30 Sissejuhatus koolitusse
11.15 Inimõigused ja inimõiguste haridus - mis ja milleks?
Interaktiivne tutvumine inimõiguste kontseptsiooni ja kaasaegsete väljakutsetega.
12.00 Lõuna
13.00 Inimõigused ja inimõiguste haridus - mis ja milleks? Jätkub
14.30 Kohvipaus
15.00 Inimõiguste murekohad siin ja täna, meie Eestis.
16.30 Sirutuspaus
16.45 Inimõiguste haridus praktikas - astu teise inimese kingadesse
19.00 Õhtusöök
20.00 Spa külastus

II päev - mina, minu organisatsioon ja tulevik

9.00 Mina, inimõigused ja inimõiguste haridus
10.30 Kohv
11.00 Inimõiguste ja noorsootöö puutepunktid igapäevases kontekstis
12.00 Sirutuspaus
12.15 Tegevused jätkuvad
13.00 Lõuna
14.00 Julgete sammudega tulevikku
16.00 Lõpp

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse