Õpetajate Kool

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpetajate koolis uuritakse ja treenitakse, kuidas suhelda nii, et toetatud oleks nii õpilase kui õpetaja enesehinnang, loovus ja arenemistahe ning kuidas seeläbi tunda rõõmu ja hoida enda jõuvarusid.
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 03.10.2018
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Projektijuht: Reili Pae, reili@ami.ee, tel: 56500710
Toimumise koht
Toimumise koht: Läänemaa Ühisgümnaasium
Aadress: F.J.Wiedemanni 15 HAAPSALU LINN 90503
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • tunneb terve ja turvalise õpikeskkonna indikaatoreid ja teab, milliste meetodite abil jõuda klassis koostöise õhustikuni;
  • teab, millest tekivad distipliiniprobleemid ning kiusamine grupi psühholoogilise arengu protsessis, oskab neid ennetada ja kohaseid sekkumisi valida ning mõistab, kuidas klassi psühholoogiline kliima mõjutab õppimist ja nii õppija kui õpetaja vaimset tervist;
  • tunneb meetodeid, mille abil õpilastele õpetada oma emotsioonide mõistmist, motivatsiooni säilitamist ja vaimse tervise hoidmist;
  • on omandanud teadmised, kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, ning ennetada läbipõlemist;
  • oskab suurendada enda rollidevahelist tasakaalu ja kasutada emotsionaal-kognitiivseid oskusi enesetõhususe suurendamiseks.


Sihtgrupid: Õpetaja
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Õppida ja harjutada konkreetseid praktilisi ja efektiivseid oskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid, vähendada probleemidele kuluvat aega, suurendades seeläbi õppimise ja õpetamise aega ning ennetada ja vähendada probleeme ning läbipõlemist.
Sisukirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatud koolitusprogramm Õpetajate Kool* keskendub õpetajate suhtlemisoskuste arengule. Just läbi oskusliku suhtlemise saab ennetada, lahendada ja juhtida erinevaid koolielu situatsioone ja koostööd vanematega ning eelkõige - toetada õpilaste õppimist. Koos uuritakse ja treenitakse, kuidas suhelda nii, et toetatud oleks nii õpilase kui õpetaja enesehinnang, loovus ja arenemistahe ning kuidas seeläbi tunda rõõmu ja hoida enda jõuvarusid.

* Õpetajate kool (Teacher Effectiveness Training, T.E.T) on rahvusvaheline 1965. aastal alguse saanud koolitusprogramm, mille on välja töötanud dr. Thomas Gordon
Õpisündmuse teemad:

1. kohtumine. 2 päeva, 16 ak / h

Põhiteemad: Lapse arengu tõhusa toetamise - õppimise ja õpetamise - võimalused ja peamised takistused koolis. Käitumise hinnanguvaba kirjeldamine kui tagasisidestamise põhialus. Probleemi määratlemise oskus ja sellest lähtuv õpetaja suhtlusoskuse valik. Vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise eristamine. Koolis kasutatavate suhtlemistõkete ja nende mõju teadvustamine. Abistamisoskused. Abistava suhte omadused.   

2. kohtumine. 2 päeva, 16 ak / h  

Põhiteemad: Aktiivne kuulamine, osaoskuste harjutamine. Tunnete peegeldamine kui emotsioonide juhtimise vahend klassis. Ümbersõnastamine diskussioonide juhtimisel. Selge ja ebaselge eneseväljendus õppimise ja arengu mõjutajana. Mina-sõnumid ja nende harjutamine õpilastega. Enese kehtestamine, kehtestavate mina-sõnumite koostamine ja harjutamine. Vihatundega toimetulekustrateegiad. Õpetaja võim, autoriteet ja võimu kasutamine. Võimuga toimetuleku mehhanismid.   

 3. kohtumine. 2 päeva, 16 ak / h  

Põhiteemad: Konflikti liigid, nende väljendumine koolis. Vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamine võitja-võitja meetodil. Konfliktide vahendamine sotsiaalse pädevuse arendamisel. Diskussiooniringi soodustamine suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arendamisel. 

Kursuse viivad läbi sõltuvalt piirkonnast rahvusvaheliselt sertifitseeritud Avatud Meele Instituudi koolitajad:

Lääne-Eesis:  Ene Velström ja Pille Murrik
Ida-Eestis: Ene Kulasalu ja Reet Trasanov
Põhja-Eestis: Ene Velström ja Pille Murrik
Lõuna-Eestis: Koidu Tani-Jürisoo

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks on osaleja osalenud vähemalt 80% auditoorses tegevuses ning sooritanud iseseisvad tööd.   Kõigile lõpetajatele väljastatakse tunnistus Õpetajate Kooli läbimise kohta. 


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 22.08.2018
Toimumise koht: Läänemaa Ühisgümnaasium
Aadress: F.J.Wiedemanni 15 HAAPSALU LINN 90503 Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad: Lapse arengu tõhusa toetamise - õppimise ja õpetamise - võimalused ja peamised takistused koolis. Käitumise hinnanguvaba kirjeldamine kui tagasisidestamise põhialus. Probleemi määratlemise oskus ja sellest lähtuv õpetaja suhtlusoskuse valik. Vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise eristamine. Koolis kasutatavate suhtlemistõkete ja nende mõju teadvustamine. Abistamisoskused. Abistava suhte omadused.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2018 - 12.09.2018
Toimumise koht: TLÜ Haapsalu Kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond 90507 Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad: Aktiivne kuulamine, osaoskuste harjutamine. Tunnete peegeldamine kui emotsioonide juhtimise vahend klassis. Ümbersõnastamine diskussioonide juhtimisel. Selge ja ebaselge eneseväljendus õppimise ja arengu mõjutajana. Mina-sõnumid ja nende harjutamine õpilastega. Enese kehtestamine, kehtestavate mina-sõnumite koostamine ja harjutamine. Vihatundega toimetulekustrateegiad. Õpetaja võim, autoriteet ja võimu kasutamine. Võimuga toimetuleku mehhanismid.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2018 - 03.10.2018
Toimumise koht: TLÜ Haapsalu Kolledž
Aadress: Lihula mnt 12, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond 90507 Lääne maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad: Konflikti liigid, nende väljendumine koolis. Vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamine võitja-võitja meetodil. Konfliktide vahendamine sotsiaalse pädevuse arendamisel. Diskussiooniringi soodustamine suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arendamisel.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse