Noorte vaimse tervise toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus arutame ja harjutame üheskoos, kuidas toetada noorte vaimset tervist, milliseid probleemide ohumärke võime märgata ning kuidas nende märkamisel tegutseda. Prioriteediks on TUGILA teostajad, koolitus on aga avatud kõigile huvilistele.
Toimumise aeg: 14.06.2018 - 15.06.2018
Kontaktpäev:
 • I. päev (14.06.2018 10:30 - 14.06.2018 18:30)
 • II. päev (15.06.2018 09:00 - 15.06.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 14 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Umberto Dorus Geerts (Harno)
 • Anna Haasma (Harno)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://mitteformaalne.ee/2018/04/30/koolitused-tugila-teostajatele/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end hiljemalt 5. juuniks.

Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

●    Tunneb ära vaimse tervise ohumärgid.
●    Nimetab levinumatele vaimse tervise probleemidele omaseid tunnuseid.
●    Toob näiteid stigma mõju kohta vaimse tervise probleemide käsitlemisel.
●    Valmistab ette ja viib läbi VT vestluse.
●    Koostab protokolli, kuidas vaimse tervise ohumärkide korral tegutseda.

Sihtgrupid: Prioriteediks on TUGILA programmi teostajad, kes on varasemalt läbinud pikaajalise arenguprogrammis (2016-2018.a).
Oodatud on ka teemast huvitatud noortega töötavad spetsialistid (selle all mõistame nii noorsootöötajaid, huvihariduse spetsialiste, huvitegevuse korraldajaid, noortejuhte, mentoreid, koolitajaid kui ka kõiki teisi, kes noortega töötavad).
Eesmärgid: Koolituse läbinul oskab ära tunda noorte vaimse tervise ohumärgid ning nende märkamisel valida sobivad abiviisid noore toetamiseks.
Sisukirjeldus:
 • Vaimse tervise mõiste
 • Levinumad vaimse tervise probleemid ja ohumärgid noorukite puhul
 • Stigma ja selle mõju vaimse tervise probleemide käsitlemisele
 • Vaimse tervise vestluse juhised ja läbimäng
 • Protokoll - kuidas tegutseda vaimse tervise ohumärkide korral
Õpisündmuse teemad:
 • positiivse ja negatiivse vaimse tervise märgid, levinumad vaimse tervise probleemid noortel, nende tunnused;
 • stigma mõju vaimse tervise probleemide käsitlemisele;
 • juhtumi analüüs, roll ja vastutus noore toetamisel;
 • vaimse tervise vestluse juhtnöörid, läbimäng, analüüs;
 • ennetavad tegevused noorte vaimse tervise toetamisel: enda vaimse tervise hoidmine, kontakti loomine noorega, aktiivne kuulamine;
 • protokolli koostamine: tegutsemise viisid vaimse tervise ohumärkide korral.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub avarates seminariruumides Tallinnas, kus on piisavalt ruumi praktiliste harjutuste tegemiseks. Majutuse tagab koolituse korraldaja.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames. Osalemine on tasuta (sh majutus Tallinnas vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.
Hindamisviisid: Juhtumianalüüs
Osalemise eeldus: Valmidus osaleda koolituse täies mahus
Lõpetamise tingimused:

•    Õpiväljundite saavutamise hindamiseks koostab osaleja protokolli võimalike tegustemiseviiside kohta vaimse tervise ohumärkide märkamisel.


Väljastatavad dokumendid:
•    Tunnistus: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. Osaleja on koostanud VT protokolli. Koostatud juhtumianalüüs näitab õpiväljundite saavutamist.
•    Tõend: osaleja on osalenud koolitusel täies mahus. Koostatud juhtumianalüüs ei näita õpiväljundite saavutamist.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: http://peaasi.ee/teema/peaasi/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Umberto Dorus Geerts. Koolitaja, sotsiaalpedagoog ja õpetaja Tartu Herbert Masingu koolis. Peaasi.ee meeskonna liige ja koolitaja + nõustaja. Täiskohaga koolitaja alates 2010.

Anna Haasma: kliiniline psühholoog.psühhoterapeut IV. Pädevus kogemusõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö läbiviimiseks, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitust aitab ette valmistada Piret Jeedas (Tugila arenguprogrammi juhtivkoolitaja).
Õppekavarühm: Psühholoogia
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I. päev
I. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2018 10:30 - 14.06.2018 18:30
Aadress: Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolitus toimub ühe koolitusena Tugila programmi sarjast (http://mitteformaalne.ee/2018/04/30/koolitused-tugila-teostajatele/). Sari koosneb kolmest eri teemal toimuvast koolitusest 2018. aasta jooksul. Vajadused ja teemad, mis koolitustel käsitletakse põhinevad aasta alguses tehtud vestlustele, intervjuudele ja küsimustikule, mis viidi läbi Tugila teostajatega.
Koolitused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

Koolituse läbiviijad:
Umberto Dorus Geerts. Koolitaja, sotsiaalpedagoog ja õpetaja Tartu Herbert Masingu koolis. Peaasi.ee meeskonna liige ja koolitaja + nõustaja. Täiskohaga koolitaja alates 2010.

Anna Haasma: kliiniline psühholoog.psühhoterapeut IV. Pädevus kogemusõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö läbiviimiseks, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppeprotsessi osas on olulisel kohal isiklike juhtumite sidumine õpitava teooriaga, arutelu, grupitöö
Meetodid: kaasav loeng, grupitööd, rollimäng
Päevakava vabatekstina: 10.30 saabumine
11.00 Sissejuhatus
• Vaimne tervis, positiivse vaimse tervise märgid
• Noorte vaimse tervise problemaatika, levinumad häired, noorte eripära
13.00 Lõuna
14.30 Stigma
15.30 Kohvipaus
16.00-18.00 Juhtumi analüüs + enda roll ja vastutus (k.a. seaduse ja eetika mõttes)
18.00 Päeva kokkuvõte
18.30 Õhtusöök
II. päev
II. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.06.2018 09:00 - 15.06.2018 16:00
Aadress: Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolitajad:
Umberto Dorus Geerts. Koolitaja, Sotsiaal pedagoog ja õpetaja Tart Herbert Masingu koolis. Peaasi.ee meeskonna liige ja koolitaja + nõustaja. Täiskohaga koolitaja alatas 2010.

Anna Haasma: kliiniline psühholoog.psühhoterapeut IV. Pädevus kogemusõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö läbiviimiseks, täiskasvanute koolitamise kogemus.
Päevakava vabatekstina: II päev
9.00 Kuidas märgata ja sekkuda? Vaimse tervise vestlus
10.30 Kohvipaus
10.45 Ennetavad tegevused - enda vaimse tervise hoidmine, kontakti loomine ja hoidmine noorega aktiivse kuulamise kaudu
12.30 Lõuna
13.30 Protokolli arendamine - Tulemuste levitamine (DEOR): Kuidas jagada tulemusi Tugila võrgustikuga.
16.00 Kokkuvõte, lõpetamine

Tagasi kalendrisse