Veebiseminar: isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded koolidele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebiseminaril antakse praktilist nõu uute isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete sisustamiseks.
Toimumise aeg: 15.05.2018 - 15.05.2018
Maht: 1 akad. tundi
  • Praktiline: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 200 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tingimusteta tasuta

Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: Veebis: https://www.hitsa.ee/uritused/veebiseminar-isikuandmete-kaitse-uldmaaruse-nouded-koolidele-ja-lasteaedadele
Lisainfo: Veebiseminar toimub kell 18.00-19.00.

Veebiseminari viivad läbi Doris Matteus (FocusIT OÜ) ja Maili Torma (Grant Thornton Baltic OÜ).

Veebiseminaril osalemiseks on vajalikud kõrvaklapid või kõlarid ning lauaarvuti või sülearvuti, veebikaamera ega mikrofon ei ole osalemiseks vajalik.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koordineerimisel on valminud ülevaatlik juhendmaterjal, mis aitab selgitada, mida üldmäärus koolide ja lasteaedade jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/gdpr-isikuandmete-kaitse-uldmaarus
Kirjeldus
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Anda praktilist nõu uute nõuete sisustamisel.
Sisukirjeldus:

Alates 25. maist 2018 tuleb isikuandmete töötlemisel juhinduda Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679, mida tähistatakse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). Kuna õppeasutused töötlevad suures mahus isikuandmeid, sh alaealiste isikuandmeid, siis puudutab uus üldmäärus ka kõiki Eesti koole. Veebiseminaril tutvustatakse GDPR-ist tulenevaid nõudeid koolidele.  

Teemad:

  • Üldmõisted ja uued nõuded.
  • Andmekaitsespetsialist
  • Nõusolekud
  • Andmetöötlusregister
  • Andmekaitsetingimused
  • Muudatused kooli kodukorras
  • 10 lihtsat käsku õpetajale uutes tuultes ellujäämiseks


Õppevorm: veebipõhine
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse