Targalt internetis II kooliastme klassijuhatajatele ja aineõpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-ohutusalane kursus II kooliastme klassijuhatajatele, aineõpetajatele. Koolituse eesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning sellega kaasnevatele võimalikele ohtudele.
Toimumise aeg: 23.03.2015 - 15.05.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • Riina Timberg (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Kontaktundi planeerime veebipõhiselt veebinari vormis siis, kui kursus on läbitud. Veebinaril tuleks tutvustada oma valminud lõputööd (esitlust, tunnikava vms)
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu teab ja tunneb peamisi internetiohtusid ning oskab oma õpilasi vajadusel probeemide ilmnemisel juhendada ja aidata.

Sihtgrupid: II kooliastme klassijuhatajad, aineõpetajad
Eesmärgid: Juhtida õpetajate tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning sellega kaasnevatele võimalikele ohtudele.
Sisukirjeldus:

E-ohutusalane kursus II kooliastme klassijuhatajatele, aineõpetajatele. Koolituse eesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning sellega kaasnevatele võimalikele ohtudele. Kursusel antakse juhises probleemolukordades toime tulemiseks. Räägitakse digitaalsest jalajäljest, kooli e-ohutuse tunnusmärgist ja paljust muust. Tegemist on praktikult praktikule koolitusega.

Õpisündmuse teemad:

digitaalne jalajälg,
kooli ja klassi e-ohutusreeglid,
suhtelmine internetis,
nutiseadmed klassis ja koolitunnis,
nutirakendused,
tehniline turve - arvutikaitse ABC,
Targalt internetis projekti õppe- ja koolitusmaterjalid.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: baasteadmised arvuti ja interneti kasutamisest.
Lõpetamise tingimused:

kodutööde õigeaegne esitamine, osalemine webinaridel (2 tk, võimalik järelvaatamine), aktiivne suhtlemine kursuse foorumis, osalemine ja oma projekti tutvustamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: e-ohutus, internet, tarhgalt internetis
Väljatöötaja: HITSA
Veebiseminar - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse