Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus ffff
Toimumise aeg: 22.09.2014 - 19.10.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 39 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 20 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Kristi Salum (Harno)
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Egle Kampus, Egle.Kampus@hitsa.ee, tel: 6510103
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub haridusportaalis Koolielu www.koolielu.ee.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1a, 1b)
Kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1c)
Valib õppetööks sobivaid rakendusi nutiseadmetele (ISTE 4b; 2a; 3a)
Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2c)

Sihtgrupid: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.
Eesmärgid: tutvuda nutitelefonide rakendustega
õppida kasutama nutitelefonide rakendusi õppetöös
leida koostöös võimalusi nutitelefonide rakendamiseks erinevate ainete õpetamisel
rakendada aktiivõpet kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades
Sisukirjeldus:

Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutitelefonide ja võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Tutvutakse nutitelefonis olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.

Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutitelefone kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi nutitelefonide kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.

Õpisündmuse teemad:

Tutvumine oma nutitelefoniga: (iPhone, android)
Nutitelefoni sisseehitatud rakendused: audio (diktofon), kaamera (foto, video), GPS
Erinevad allalaetavad rakendused erinevatele õppeainetele lähtuvalt telefoni mudelist, sobivad vabavaralised rakendused veebis.
Nutitelefoni kasutamine õuesõppel

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest (kogemuste kirjeldus seoses oma nutivahendiga, test, ülesanded nutivahendi õuesõppel rakendamiseks, tunnikava loomine).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse