Spontaansus, hoolivus ja grupijuhtimise oskused - Kuidas luua noori jõustavaid lahendusi koolis?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on loodud selleks, et võimaldada noorsootöötajatel arendada oma spontaansust, loovust ning kaasavaid grupijuhtimise oskusi ning leida endas hoolivust ja julgust, et toetada noorte õppimist ja tegevust meeskonnana ja grupina.
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 02.11.2018
Kontaktpäev:
 • 1. moodul:  1. kontaktpäev (21.08.2018 10:00 - 22.08.2018 17:00)
 • 1. moodul:  2. kontaktpäev (22.08.2018 10:00 - 22.08.2018 17:00)
 • 2. moodul:  1. kontaktpäev (27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 17:00)
 • 2. moodul:  2. kontaktpäev (28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 17:00)
 • 3. moodul:  1. kontaktpäev (02.11.2018 10:00 - 02.11.2018 17:00)
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Priit Ahte (SA Archimedes)
 • Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Marit Kannelmäe-Geerts, marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee
Toimumise koht
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • loob noortele võimaluse oma huvide leidmiseks ja arendamiseks koostöisel viisil noorte ja kolleegidega;
 • rakendab tegevuslikke grupitöö meetodeid noorte algatuste ja tegevuste toetamisel;
 • tegutseb grupijuhina spontaanselt ja loovalt lähtudes hoolivuse alusväärtusest;
 • analüüsib oma tööalaseid suhteid ja iseennast;
 • analüüsib oma väärtusi, sh hoolivuse tähendust oma tegevuses ja suhetes;
 • seostab oma tegevust riikliku õppekava üldpädevuste arendamisega;
 • tunneb vastupanuga toimetuleku viise.
Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Koolitus on suunatud koolide huvijuht-noorsootöötajatele
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Õppija kasutab oma spontaansust tegutseda julgelt ja hoolivalt noorte üldpädevuste arendamisel koolikeskkonnas, toetudes tegevuslikele grupitöö meetoditele.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, mis peaksid kuuluma iga koolis töötava noorsootöötaja varasalve (enda rollist kuni õpilaskeskete ning tegevuslike meetoditeni välja). 

Õpisündmuse teemad:
 • minu roll jõustavate lahenduste loojana koolis;
 • minu jõustav lahendus koolis;
 • grupi ja meeskonna elutsükkel;
 • grupi/meeskonna arenguga arvestamine praktilisel grupijuhtimisel;
 • õpilaskesksed ja tegevuslikud meetodid ning nende rakendamine kooli noorsootöös.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi liikumist ja paindlikku grupitöö organiseerimist võimaldavas vaba põrandapinnaga suuremas ruumis, kus on kasutada toolid ja pabertahvel. Tegevustes vajalikud rekvisiidid on koolitajate poolt.
Hindamisviisid: Koolituse tegevustes osalemise ja koolipraktikas rakendatu reflekteerimine ja supervisioonide käigus tagasisidestamine.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid räägitakse õppijatega läbi enne koolituse algust. 

Tõendi saab osaleja, kes on osalenud koolitusel 80% mahus. 

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Märksõnad: Koolinoorsootöö, Loovus, Hoolivus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 22.08.2018
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Analüüsida ja tegevuslikult uurida oma rolli ning allolevaid väärtuseid
Treenida oma spontaansust loovust vajavates olukordades. Eesmärgistada tegevus koolis oma alusväärtustest sh hoolivusest ja õpilaskeskusest lähtudes.
Sisukirjeldus: ● spontaansustreening tuginedes draamale: oma spontaansuse ja loovuse vabastamine
● minu roll ja väärtused sh hoolivus kooli noorsootöötajana
● spontaansus ja loovus suhetes ja grupijuhtimisel
● tegevuslike meetodite kasutamine grupi ja meeskonna loomisel
● grupis ja meeskonnas tegutsemine
● grupi psühholoogilise arengu faasid ja tingimused
● grupiprotsessid: grupijuhi tegevused sõltuvusfaasis
● eesmärgistamise võtted
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: noorsootöötaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2018 10:00 - 22.08.2018 17:00
Koolitajad: Priit Ahte (SA Archimedes), Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: ● minu roll ja väärtused sh hoolivus kooli noorsootöötajana
● spontaansus ja loovus suhetes ja grupijuhtimisel
● grupis ja meeskonnas tegutsemine
Päevakava vabatekstina: 10:00 - 11:30
Paus
11:45 - 13:15
Lõuna
14:15 - 15:45
Paus
16:00 - 17:00

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.08.2018 10:00 - 22.08.2018 17:00
Koolitajad: Priit Ahte (SA Archimedes), Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: ● spontaansustreening tuginedes draamale: oma spontaansuse ja loovuse vabastamine
● grupi psühholoogilise arengu faasid ja tingimused
● grupiprotsessid: grupijuhi tegevused sõltuvusfaasis
● eesmärgistamise võtted
Päevakava vabatekstina: 10:00 - 11:30
Paus
11:45 - 13:15
Lõuna
14:15 - 15:45
Paus
16:00 - 17:00

Vaata vähem

2. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2018 - 28.09.2018
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Osalejad õpivad takistusi lahenduskeskselt läbitöötama ning tegutsemist konflikti- ja vastupanu olukorras.
Sisukirjeldus: ● algatamisel ja grupijuhtimisel tekkinud keeruliste olukordade supervisioon
● grupiprotsessid: grupijuhi tegevused konfliktifaasis
● vastupanuga toimetuleku viisid
● sotsiodraama kasutamine grupi teemade käsitlemisel
● seosed riikliku õppekava üldpädevustega
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: noorsootöötaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 17:00
Koolitajad: Priit Ahte (SA Archimedes), Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: ● algatamisel ja grupijuhtimisel tekkinud keeruliste olukordade supervisioon
● grupiprotsessid: grupijuhi tegevused konfliktifaasis
● vastupanuga toimetuleku viisid
Päevakava vabatekstina: 10:00 - 11:30
Paus
11:45 - 13:15
Lõuna
14:15 - 15:45
Paus
16:00 - 17:00

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 17:00
Koolitajad: Priit Ahte (SA Archimedes), Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: ● sotsiodraama kasutamine grupi teemade käsitlemisel
● seosed riikliku õppekava üldpädevustega
Päevakava vabatekstina: 10:00 - 11:30
Paus
11:45 - 13:15
Lõuna
14:15 - 15:45
Paus
16:00 - 17:00

Vaata vähem

3. moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2018 - 02.11.2018
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Õppija mõtestab oma tegevust kooli noorsootöötajana grupi elutsüklist lähtuvalt. Õppija võttab kokku arenguprogrammi käigus kogetu ning seab edasise nägemuse algatuse jätkamisel.
Sisukirjeldus: ● Grupi elutsükkel: ettevalmistamine, loomine, läbiviimine ja lõpetamine
● grupiprotsessid: grupi koostöö printsiibid
● Koolis algatatud tegevuste tutvustamine
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: noorsootöötaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2018 10:00 - 02.11.2018 17:00
Koolitajad: Priit Ahte (SA Archimedes), Ruslan Lainola (SA Archimedes)
Aadress: Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: ● Grupi elutsükkel: ettevalmistamine, loomine, läbiviimine ja lõpetamine
● grupiprotsessid: grupi koostöö printsiibid
● Koolis algatatud tegevuste tutvustamine
Päevakava vabatekstina: 10:00 - 11:30
Paus
11:45 - 13:15
Lõuna
14:15 - 15:45
Paus
16:00 - 17:00

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse