Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (peidetud)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Fotod, joonistused, helid, nendest esitluste loomine ja jagamine
Toimumise aeg: 09.03.2015 - 30.03.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • Eve Saare (Jüri Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad
9.märts kell 15.00-18.15
16.märts kell 15.00-18.15
23.märts kell 15.00-18.15
30.märts kell 15.00-18.15

Palume osalejatel kaasa võtta oma läptop.

Juhised Nutiklassi tulekuks leiate siit: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nutiklass
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.)
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) ja heli veebipõhiste ja arvutisse installeeritud programmidega (ISTE 2.b.)
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.)
 • rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.)
Sihtgrupid: Õpetaja.
Lasteaia- ja algkooliõpetajad
Eesmärgid: Pakkuda ideid ning praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ja heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel
Sisukirjeldus:
 • Fotod veebis ja digiseadmes (autoriõigused, pilditöötlus, avaldamine)
 • Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine (installeeritavad joonistusprogrammid, veebipõhised joonistusprogrammid, puzzlede loomine)
 • Helide ja esitluste loomine (vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused, helifaili loomine, esitluse loomine tarkvaraga Libre Office)
 • Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine, jagamine YouTube-is
Õpisündmuse teemad:

1. Fotod veebis ja digiseadmes
- autoriõigused
- pilditöötlus
- avaldamine
2. Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
- Arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid
- Veebipõhised joonistusprogrammid
- Puzzlede loomine
3. Helide ja esitluste loomine
- Vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused
- Helifaili loomine
- Esitluse loomine tarkvaraga Libre Office
4. Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine
- Fotoesitluse loomine
- Fotoesitluse jagamine keskkonnas YouTube
- Rääkiva pildi loomine

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolitusele tulija oskab kasutada veebilehitsejat teabe otsimisel, mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata, teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode tegemiseks
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseivad tööd tähtaegselt
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii...
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse