Noorsootöö tudengite ja praktikute koolitus: kuidas soodustada võrgustikutööd?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kokku tuuakse noorsootöö eriala õppivad tudengid ning noorsootöös igapäevaselt töötavad praktikud, et näidata võrgustikutöö olulisust ning leida võimalused, kuidas tudengid ja praktikud saaksid üksteisele rohkem abiks olla.
Toimumise aeg: 23.04.2018 - 23.04.2018
Kontaktpäev:
  • Noorsootöö tudengite ja praktikute koolitus: kuidas soodustada võrgustikutööd? (23.04.2018 10:00 - 23.04.2018 17:30)
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 40 kuni 50 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: +372 69 79 217
Toimumise koht
Toimumise koht: Nooruse Maja
Aadress: Roheline tn 1b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Lisainfo: Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi, mis koosneb ainult kontaktõppest ühe päeva jooksul.
Ajakava: orienteeruvalt kell 10.00 algus ja 17.30 lõpp.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija ...

• mõistab koostöö ja noorsootöötaja kui professiooni olemust;

• mõistab ootusi, mis on praktikutel noorsootöö erialasele haridusele ning tudengitel praktikutele;

• töötab välja lahendused, kuidas tudengid ja praktikud saaksid omavahel teha koostööd.

Võimalik kaasnev õpiväljund:

• tudeng mõistab, milline noorsootöötaja ta soovib tulevikus olla,

• praktik seostab oma tegevuse oma (varasema) kujutelmaga, milline on hea noorsootöötaja.

Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Noorsootöö erialal õppivad tudengid, noorsootöös igapäevaselt töötavad praktikud (eelistatult Pärnumaalt), noorsootöö õppejõud ning muud noorsootöö võrgustiku koostööst huvitatud inimesed.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinu mõistab noorsootöö erialase võrgustiku koostöö tähtsust ning leiab lahendused noorsootöö erialade tudengite ja praktikute vahelise koostöö tihendamiseks.
Sisukirjeldus:

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja rakenduskõrghariduse õppekava.

Koolitus koosneb ühest koolituspäevast, mille vältel saadakse ülevaade, millised on üldse meie töötavad noorsootöötajad, millised on head praktikad Pärnumaa noorsootöötajate omavahelisest koostööst, millised takistused võivad esineda noorsootöötajate ja tudengite vahelises koostöös ning millised ootused on neil üksteisele. Tulemusena töötatakse välja võimalused ja lahendused, kuidas sellist võrgustikutööd soodustada ning luuakse noorsootöötaja profiil - milline noorsootöötaja tahan olla/olen?

Koolitus on seotud Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja rakenduskõrghariduse õppekava (integreeritud õppeainetesse) ning noorsootöötaja kutsestandardiga (kompetents: Suhtlemine avalikkusega ja koostöö).

Õpisündmuse teemad:

  • Millised on noorsootöötajad?;
  • Head praktikad Pärnumaa noorsootöötajate koostööst, koostöö riski- ja kaitsetegurid;
  • Takistused noorsootöötajate ja tudengite koostöös, vastastikused ootused;
  • Võimalused ja lahendused noorsootöötajate ja tudengite vahelise koostöö soodustamiseks;
  • Loodud lahenduste tutvustamine, noorsootöötaja profiili loomine – milline noorsootöötaja tahan olla/olen?.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond on auditoorium. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 50 inimest.

Õppevahendid ja materjalid on koolitaja jagatud jaotus- ja töölehed. Kohapeal kasutatakse pabertahvleid, markereid, märkmepabereid jm standardseid vahendeid aktiivõppe läbiviimiseks.
Osalemise eeldus: Algatusvõime ja huvi professionaalse arengu vastu.
Registreerimisvormi täitmine.
Lõpetamise tingimused:

TÕEND koolitusel osalemise kohta


Dokumendi tüüp: Tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Noorsootöö tudengite ja praktikute koolitus: kuidas soodustada võrgustikutööd? - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2018 10:00 - 23.04.2018 17:30
Koolitajad: Birgit Rasmussen (Eesti Noorsootöö Keskus)
Toimumise koht: Nooruse Maja
Aadress: Roheline tn 1b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond Pärnu maakond
Lisainfo: Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi, mis koosneb ainult kontaktõppest ühe päeva jooksul.
Ajakava: orienteeruvalt kell 10.00 algus ja 17.30 lõpp.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse