Kinnisvaraõigus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus „Kinnisvaraõigus“ käsitleb kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi: asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid.
Toimumise aeg: 05.12.2019 - 06.06.2020
Registreerimine avatud 24.10.2019
Registreerimine suletud alates 25.11.2019
Maht: 120 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 110 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 384 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), klassi- ja veebikonsultatsioone, eksamitasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: KARIN LIIKANE, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/17-kinnisvaraoigus
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Teatri väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lisainfo: Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Rävala pst 10 raamatukogu majas Solarise keskuse vastas)
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab kirjeldada kinnisvaratehingute sisu ja vorminõudeid ning nõudeid tehingus osalejatele;
  • defineerib asjaõiguse põhimõisteid, tunneb asjaõiguste olemust ja kinnisasja kitsendusi;
  • tunneb võlaõiguse põhimõtteid ja võlaõiguslikke tehingute erisusi;
  • eristab võlaõiguslikke kasutuslepinguid piiratud asjaõigustest;
  • oskab selgitada kinnisvara maksustamise põhimõtteid;
  • tunneb korterelamute haldamise vorme ja nende erisusi;
  • tunneb planeeringute liike ja ehitamisele kehtestatud nõudeid.

Liitu 23. aprillini: www.finance.ut.ee

Sihtgrupid: Haridusasutuse juht, Haridusametnik.
Osalema ootame juhte, ametnikke, kinnisvaraomanikke ja arendajaid.
Haridustasemed: Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Käsitleme kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi: asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

1. ÜLDTEADMISED TSIVIILÕIGUSEST. Kinnisvaratehingute subjektid. Tehingud. Esindamine. Elukoht. Pärimine.

2. ASJAÕIGUS. Esemed, asjad, õigused. Omand. Kinnisomandi kitsendused. Kinnistusraamat. Piiratud asjaõigused. Kinnisasja omandamise kitsendamine. 

3. VÕLAÕIGUS. Lepingute üldsätted. Müügileping. Kinkeleping. Üürileping. Rendileping. Tasuta kasutamise leping. Laenuleping. Kindlustusleping. Maaklerileping ja käsundusleping. Agendileping. Töövõtuleping. 

4. KORTERELAMUTE HALDAMINE JA ÜHISTUD. Korterelamu haldamine ühistut moodustamata. Korteriühistu. Hooneühistu. 

5. KINNISVARA MAKSUSTAMINE. Tulumaks. Käibemaks kinnisvaratehingutes. Maamaks. 

6. PLANEERINGUD JA EHITUS. Planeeringud. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Ehitusõigus. 

Õpisündmuse teemad:

Testi oma kinnisvaraõiguse alaseid teadmisi SIIN

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Lõpetamise tingimused:

Eksami eelduseks on kodutööna lahendatud kaasus ja eksamitesti  lävend on 70%. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Eamets, M. Kinnisvaraõigus. Tartu Ülikool, 2016. 3.täiendtrükk.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Merle Eamets on kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja.
Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õ
Märksõnad: kinnisvaraõigus
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse