Kinnisvaraõigus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programm „Kinnisvaraõigus“ käsitleb kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi: asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid.
Toimumise aeg: 04.02.2021 - 05.06.2021
Registreerimine avatud 16.11.2020
Registreerimine suletud alates 25.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 120 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 110 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 384 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), klassi- ja veebikonsultatsioone, eksamitasu ning käibemaksu.

Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, tel: 7376606
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.mtk.ut.ee/et/17-kinnisvaraoigus
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja/või moodle.ut.ee rakendusel Big Blue Button.
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab kirjeldada kinnisvaratehingute sisu ja vorminõudeid ning nõudeid tehingus osalejatele;
  • defineerib asjaõiguse põhimõisteid, tunneb asjaõiguste olemust ja kinnisasja kitsendusi;
  • tunneb võlaõiguse põhimõtteid ja võlaõiguslikke tehingute erisusi;
  • eristab võlaõiguslikke kasutuslepinguid piiratud asjaõigustest;
  • oskab selgitada kinnisvara maksustamise põhimõtteid;
  • tunneb korterelamute haldamise vorme ja nende erisusi;
  • tunneb planeeringute liike ja ehitamisele kehtestatud nõudeid.


Sihtgrupid: Osalema ootame juhte, ametnikke, kinnisvaraomanikke ja arendajaid.
Eesmärgid: Käsitleme kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi: asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

1. ÜLDTEADMISED TSIVIILÕIGUSEST. Kinnisvaratehingute subjektid. Tehingud. Esindamine. Elukoht. Pärimine.

2. ASJAÕIGUS. Esemed, asjad, õigused. Omand. Kinnisomandi kitsendused. Kinnistusraamat. Piiratud asjaõigused. Kinnisasja omandamise kitsendamine. 

3. VÕLAÕIGUS. Lepingute üldsätted. Müügileping. Kinkeleping. Üürileping. Rendileping. Tasuta kasutamise leping. Laenuleping. Kindlustusleping. Maaklerileping ja käsundusleping. Agendileping. Töövõtuleping. 

4. KORTERELAMUTE HALDAMINE JA ÜHISTUD. Korterelamu haldamine ühistut moodustamata. Korteriühistu. Hooneühistu. 

5. KINNISVARA MAKSUSTAMINE. Tulumaks. Käibemaks kinnisvaratehingutes. Maamaks. 

6. PLANEERINGUD JA EHITUS. Planeeringud. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Ehitusõigus. 

Õpisündmuse teemad:

Testi oma kinnisvaraõiguse alaseid teadmisi SIIN

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: moodle.ut.ee
Hindamisviisid: Eksam on valikvastustega test
Osalemise eeldus: Formaalseid eeldusi ei ole
Lõpetamise tingimused:

Eksami eelduseks on kodutööna lahendatud kaasus ja eksamitesti  lävend on 70%. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Eamets, M. Kinnisvaraõigus. Tartu Ülikool, 2016. 3.täiendtrükk.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tartu Ülikooli külalisõppejõud Merle Eamets on kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja.
Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õ
Märksõnad: kinnisvaraõigus
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse