LEGO Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel antakse ülevaade LEGO Education harivate klotside õppekontseptsioonist erinevate komplektide tutvustamise ja praktiliste tegevuste kaudu. Harivad klotsid on heaks sissejuhatuseks robootikaõppesse haridusasutuses.
Toimumise aeg: 23.04.2015 - 24.04.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=8q5y#euni_repository_10895
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA NUTIklassis
Aadress: Akadeemia tee 21/1 (IV korrus) TALLINN,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Lisainfo: Koolituse toimumise aeg: 10:00-16:00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud komplektide otstarvet ja tunneb võimalusi nende rakendamiseks alushariduse või põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina järgnevate LEGO Education komplektide osas:

1.            MoreToMath
2.            BuildToExpress
3.            Simple&Powered Machines
4.            LearnToLearn
5.            StoryStarter
6.            WeDo

Sihtgrupid: alusharidus ja klassiõpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi harivate klotside ja robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Õppematerjal on jaotatud õpitavate komplektide põhjal sõltumatuteks mooduliteks.
Iga moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

Vaata koolitusel tutvustavate klotside videotreilereid:
1. LEGO WeDo 2.0 (4:31) https://youtu.be/GAl44hLPtng 
2. LEGO StoryStarter  (2:50) https://youtu.be/hXFZTV5bMb4  
3. LEGO MoreToMath ( 2:43) https://youtu.be/UB40Vizh6H0
4. LEGO BuildToExpress (1:43) https://youtu.be/fVyAcaveYKs
5. LEGO Simple&Powered Machines (2:11) https://youtu.be/tWb7sobffiY
6. LEGO LearnToLearn (0:54) https://youtu.be/_ZzpENKkYys

Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade järgnevatest LEGO Education õppekomplektidest. Iga komplekti kasutamine seostatakse vähemalt ühe ainekavaga.

Eeldus: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.

Koolituse läbimise nõuded:        Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 0,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul ühe klotsikomplekti kohta õpilookavand.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus on vaja läbida täismahus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse