LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse, mänguline robootika algõpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinu tunneb EV3 robootikakomplekti võimalusi õppetöös, oskab lugeda lihtsaid EV3 programmikoode ning saab aru robotiehituse algpõhimõtetest ning anduritest.
Toimumise aeg: 12.03.2015 - 13.03.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 13 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.e-ope.ee/repositoorium?@=8q63#euni_repository_10890
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA NUTIklassis
Aadress: Akadeemia tee 21/1 (IV korrus) TALLINN,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Lisainfo: Koolituse toimumise aeg: 10:00-16:00.

Videotreiler: https://www.youtube.com/watch?v=wmt1VI4qjV0
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu tunneb EV3 robootikakomplekti võimalusi õppetöös, oskab lugeda lihtsaid EV3 programmikoode ning saab aru robotiehituse algpõhimõtetest ning anduritest. Samuti oskab läbinu hinnata Kosmose tegevuspaketi ja täiendavate andurite soetamise vajalikkust oma õppeasutusse.

Sihtgrupid: Õpetaja.
LEGO Mindstorms EV3 komplekte kasutavate õppeasutuste 4.-12. klassi aine- ja informaatikaõpetajad. Sobib aineõppe käivitamiseks.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist spetsiaalselt EV3 robotitele väljatöötatud robootikavõistluse ülesehitusega tegevuspaketi “Kosmose väljakutse” kasutamisel.
Sisukirjeldus:

Kahepäevane koolitus on suunatud 10-19 aastaste laste õpetajatele (tasuta) ja huviringide juhendajatele (tasu eest), kes soovivad viia läbi robootika valikainet, huviringi ja/või osaleda robootikavõistlustel. Lisavaldkonnana on see lihtsam reaalainete või tehnoloogiaõpetajatele.

Robootika on valdkond, millega tegelemine käsitleb ja arendab STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmisi. NB! Kosmose väljakutse on spetsiaalselt võistlusmänguna ülesseehitatud tegevuspakett ning koolid, kes plaanivad osaleda robotivõistlustel, saavad sellest vajalikud baasteadmised.

Koolituse praktilises pooles koostatakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplektist juhendite järgi koos pinginaabriga esimesel päeval lihtne baasrobot ja teisel päeval võistlusrobot koos lisadega. Enne robotiehitusega alustamist katsetatakse läbi põhilised andurid ning luuakse näidiste põhjal lihtsaid programme, mis demonstreerivad nende toimimist.

Kuna robot vajab toimimiseks programmi, siis on koolitusel oluline rõhk lisaks masinaehitusele ka programmeerimisel. Piltprogrammeerimine on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada treening- ja võistlusmissioonide läbiviimiseks näidisprogramme. Treeningtegevused hõlmavad roboti andurite toimimist selgitavaid lühimissioone treeningmattidel. Võistlusmatil lahendab võistlusrobot kindlaid etteantud missioone.

Koolituse teoreetilises osas tutvutakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplekti ja Kosmose väljakutse tegevuspaketi õpetajajuhendite ning tundide sisukirjeldusega.

Vaata koolitust tutvustavat videotreilerit: https://youtu.be/SUX4HGiLJts ja https://www.youtube.com/watch?v=wmt1VI4qjV0

Õpisündmuse teemad:

Koolitus koosneb kahest eraldi läbitavast päevast.
Esimesel koolituspäeval tutvutakse EV3 robootikakomplektiga ning asutakse juhendi järgi ehitatud baasroboti abil treeningmattidel läbi viima lihtsaid andurite ja roboti liikumisega seotud treeningtegevusi. Programmid kirjutatakse ise või kasutatakse treeningtegevustega kaasaskäivaid õppeprogramme.
Teisel päeval ehitatakse juhendite järgi Kosmose väljakutse robot, millega hakatakse spetsiaalsel võistlusmatil erinevaid põnevaid missioone ehitama. Kasutatakse näidisprogramme, kuid selgitatakse nende sisu. Päeva lõpetab sõbralik võistlus, kus kõik osalejad saavad aumärgid.
Koolitusel kasutatavad slaidid on allalaetavad lingil http://bit.ly/1AOw4wB ja sobivad ka iseõppematerjaliks.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Esimese päeva läbimiseks ei ole algteadmisi robootikast vaja, kasuks tuleb kokkupuude robootika ja programmeerimisega. Teise päeva läbimise eelduseks on algteadmised robootikas või esimese koolituspäeva läbimine.
Lõpetamise tingimused:

Koolituspäev tuleb läbida täismahus. Erandkorras on võimalik esimene päev läbida kaugõppena, kui on olemas EV3 robootikakomplekt ja Kosmose väljakutse treeningväljakud (koolitajale vastamine toimub enne teise päeva õppetöö algust).

Dokumendi tüüp: Tunnistus

Tagasi kalendrisse