Noorsootöötaja kovisioon - töö keeruliste juhtumitega

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Noorsootöötajate kovisioonirühm võimaldab üksteist professionaalselt toetada: arutada igapäevase töö probleeme, leida sobilikke võimalusi nende lahendamiseks, kuulata üksteise emotsioone ning anda tagasisidet. Aidates kaaslasi aidatakse ka iseennast.
Toimumise aeg: 25.05.2018 - 25.05.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (25.05.2018 10:00 - 25.05.2018 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kirjeldab professionaalses tegevuses ettetulevaid olukordi, mis nõuavad eetilisi valikuid;  
 • analüüsib oma eetiliste valikute vastavust noorsootöö kutse-eetika printsiipidele;
 • põhjendab oma professionaalseid otsuseid nii isiklikest väärtushinnangutest kui noorsootöö kutse-eetika põhimõtetest lähtudes.
Sihtgrupid: Koolitus sobib nii noorteühingute, huvi- kui ringijuhtidele, nii noortekeskuste kui noorteinfotöötajatele, aga ka huvikoolide õpetajatele, huvikeskuste spetsialistidele jt.
Eesmärgid: Teadmis- ja oskuspõhine valmisolek isiklike väärtushinnangute teadvustamiseks ning professionaalses
tegevuses eetilisi valikuid nõudvate olukordade lahendamiseks.
Sisukirjeldus:

Noorsootöötajad puutuvad oma igapäevatöös kokku arvukate professionaalset või eetilist laadi dilemmadega:

 • Kes ma noorsootöötajana olen?  
 • Kas minu isiklikud väärtused kõlavad kokku noorsootöö väärtustega ning väljenduvad minu igapäevatöös? 
 • Kuidas suhelda probleemide lahendamisse kaasatud erinevate osapooltega – noortega, nende vanematega, õpetajate ja koolide tugispetsialistidega? 

Koolitus annab Sulle võimaluse lahata noorsootöötajate ringis professionaalses tegevuses esinevaid eetilisi valikuid nõudvaid olukordi. 

Juhtumid arutlemiseks valime „elust enesest“. Neile lahendusi otsides püüame vastuse saada ka küsimusele, kuivõrd lähtume noorsootöö professionaalidena isiklikest eetilistest printsiipidest ja väärtushinnangutest, kuivõrd tugineme noorsootöö kutse-eetikale?

Õpisündmuse teemad:
 • eetilisi valikuid nõudvad olukorrad noorsootöötaja professionaalses tegevuses;
 • isiklikud väärtused ja eetika;
 • kutse-eetika noorsootöös;
 • kovisioon – meetod keerulistele juhtumitele lahenduste leidmiseks.
Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Kovisioonigrupis osalemise eeldusteks on üksteise märkamine, avatus ja usaldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Külli Salumäe teeb oma igapäevatööd TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja
õppekava programmijuhi ning eriala- ja loovusainete õppejõuna. Noortevaldkonna ja enesearendamise parimaks mooduseks peab täienduskoolituste väljatöötamist ning läbiviimist TÜ VKA täiendusõppe ning SA Archimedese noorteagentuuri koolitajana.
Märksõnad: Noorsootöötaja professioon, noorsootöötaja professionaalsus, noorsootöötaja kutse, noorsootöötaja kutsetegevus, noorsootöötaja kutse-eetika, noorsootöötaja eetilised valikud, noorsootöötaja väärtuspädevus, noorsootöötaja kovisioon
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2018 10:00 - 25.05.2018 17:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Aadress: Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 09.30–10.00 saabumine, hommikukohv
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 sirutuspaus
11.45–13.15 koolitus
13.15–14.00 lõuna
14.00–15.30 koolitus
15.30–15.45 kohvipaus
15.45–17.00 koolituse lõpetamine

Tagasi kalendrisse