Noorsootöötaja – kutse, mitte amet

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Seminari fookuses on professionaalse noorsootöötaja erialaseid teadmised, kutseoskused, tegevuseks ja arenguks vajalikud ressursid, otsustamise autonoomia ning sellega kaasnev vastutus.
Toimumise aeg: 08.11.2018 - 08.11.2018
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (08.11.2018 10:00 - 08.11.2018 16:00)
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 50 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
  • Birgit Rasmussen (Eesti Noorsootöö Keskus)
  • Lii Araste (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Marko Vene, marko.vene@archimedes.ee, tel: 69 79 221
Toimumise koht
Toimumise koht: Hotell London
Aadress: Rüütli tn 9, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • analüüsib enda vastutusalas tegutsevate noorsootöötajate kutsealast pädevust;
  • leiab asjakohaseid võimalusi noorsootöötajate õppimise ja arengu toetamiseks oma töökohal.
Sihtgrupid: Noortevaldkonna tööandjad: kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistid, noortekeskuste juhid jt
Eesmärgid: Teadlikkus Eesti noorsootöötajate kutsealasest identiteedist ning noorsootöötajatele loodud arenguvõimalustest nii tööandjatele kui ühiskonnas laiemalt.
Sisukirjeldus:

Töörühmades toimuvates aruteludes on osalevatel noortevaldkonna tööandjatel võimalus läbi rääkida ja ühtlustada arusaamasid: millise noorsootöö keskkonna loomist noorsootöötajalt oodatakse, missuguste rollide kandmist eeldatakse ning missuguseid õpi- ja enesearendamise võimalusi on vaja pakkuda noorsootöötajale tema kutseoskuste arenemiseks.

Õpisündmuse teemad:
  • noorsootöö keskkonnad ja noorsootöötaja pädevused nende loomiseks ning selleks vajalikud ressursid;
  • noorsootöötaja väärtus noore jaoks - staatused ja rollid, kutse-eetika;
  • noorsootöötaja pädevusi toetavad tööriistad, noorsootöötaja kutse ja kutsealane koolitus.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Arutelud toimuvad standardvarustusega seminariruumides.
Osalemise eeldus: Puuduvad.
Lõpetamise tingimused:

Soovijaile väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend.

Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Külli Salumäe on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala- ja loovusainete õppejõud ning täidab alates 2013.aastast sama õppekava programmijuhi tööülesandeid.
SA Archimedes noorteagentuuri koolitajana on tema teemadeks noorsootöötaja professionaalne identiteet, kutseoskused ja -eetika ning mitteformaalne õppimine.
Märksõnad: kutse, kutsealane identiteet, kutseoskuste arendamne, professionaalsus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2018 10:00 - 08.11.2018 16:00
Koolitajad: Külli Salumäe (Tartu Ülikool), Birgit Rasmussen (Eesti Noorsootöö Keskus), Lii Araste (Tartu Ülikool)
Toimumise koht: Hotell London
Aadress: Rüütli tn 9, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kas noorsootöötaja on noore arengupotentsiaali avaja või noortekeskuse ukse avaja? Mida me ootame professionaalselt noorsootöötajalt – endalt, kolleegilt? Mida võime noorsootöötajalt nõuda ja oodata, mida mitte? Kuidas noorsootöötaja professionaalsust hinnata ja tõsta? Kuidas pääseda kutse taotlemise, kui noorsootöötaja professionaalsuse kinnituse, protsessist eluga?
Päevakava: 09.45–10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00–11.30 Noorsootöö keskkonnad ja noorsootöötaja pädevused nende loomiseks ning selleks vajalikud ressursid.
 
Rühmatööde kaudu avame kutse-eetika põhiteese, hindame enda professioonist lähtuvalt noorsootöö keskkondi ning analüüsime, milliseid pädevusi on vaja kvaliteetse noorsootöö keskkonna loomiseks.
 
11.30-11.45 Paus
 
11.45–13.15 Noorsootöötaja väärtus noore jaoks - staatused ja rollid. Kutse-eetika.
Defineerime noorsootöötaja rolle ning mõtiskleme, millised piirangud noorsootöötaja staatusega kaasnevad.
 
13.15-14.00 Lõuna
 
14.00-16.00 Noorsootöötaja pädevusi toetavad tööriistad. Noorsootöötaja kutse ja kutsealane koolitus.
Uute noorsootöötaja enesearengut toetavate vahendite tutvustus. Narratiivid kutse taotlemise protsessist.

* Korraldaja jätab endale õiguse päevakava muuta ja täiendada.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse