Vaenukõne ennetus - kuidas see noorsootöösse puutub?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Töötoas leiame vastused küsimustele, miks on hooliva ja noorte mitmekesisust toetava keskkonna loomine oluline ja kuidas noored vaenukõneta keskkonnas jõudsamalt arenevad. Loome tööriistad, mida noorsootöötaja saab kasutada vaenukõnega tegelemisel.
Toimumise aeg: 23.11.2018 - 23.11.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (23.11.2018 10:00 - 23.11.2018 17:15)
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Helen Talalaev (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@archimedes.ee
Toimumise koht
Aadress: Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Jälgib enda hoiakuid ja nende väljendumist, aidates noortel oma hoiakuid analüüsida
 • Märkab vaenukõne ilminguid noortegruppides või noortega töötavate spetsialistide hulgas 
 • Reageerib vaenukõnele, aidates sellega noortel mõista, miks vaenukõne kahju teeb
 • Kasutab vaenukõne ennetamiseks või tekkinud olukordade lahendamiseks käsiraamatut “Järjehoidjad”
 • Otsib abi, kui ise ei oska või julge
Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Kohalikud noorsootöötajad, sealhulgas koolinoorsootöötajad ja noorteliidrid.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek hooliva ja noorte mitmekesisust toetava ning vaenukõne ennetava keskkonna loomiseks kohaliku tasandi noorsootöös.
Sisukirjeldus:

Töötoa esimeses pooles käsitlen vaenukõne tähendust koos paljude näidete ja juhtumianalüüsidega, et aidata osalejatel mõista erinevust solvamise (vms sõnalise suhtluse) ja vaenukõne vahel. Seejärel arutame, milline on noorsootöötaja roll vaenukõne ennetamisel ja sekkumisel, kui vaenukõne on juba ilmnenud. Mõtleme läbi, miks on oluline, et noorsootöötaja aktiivselt sekkub ja tegutseb selle nimel, et noortekeskkonnad oleksid hoolivad ja mitmekesisust aktsepteerivad.

Loome tööriistad, mida noorsootöötaja saab kasutada vaenukõnega tegelemiseks ja selle ennetamiseks, sh käsitleme käsiraamatu “Järjehoidjad” võimalusi. Kindlasti on tööriistade hulgas ka sellised, mida noorsootöötajad saavad omakorda noortele edasi anda - eriti seoses allikakriitilisusega.

Nädal enne töötuba saavad osalejad eneseanalüüsi küsimustiku, mille eesmärk on valmistada osalejad töötoaks ette, et nad oleksid teema peale mõtelnud, oma väärtuseid, hoiakuid, senist tegevust ja kogemusi analüüsinud. Samuti annab see koolitajale sisendit osalejate kohta, mis aitab töötuba paremini ette valmistada, et see vastaks konkreetsete osalejate teadmistele, kogemustele ja vajadustele.

Töötuba lõppeb eneserefleksiooniga, mis aitab töötoas kuuldut ja kogetut oma kogemuste raamistikku panna. See võimaldab osalejatel kindlamalt oma igapäevatöös töötoas omandatut kasutama hakataÕppemeetodid
 • Loeng (vähesel määral)
 • Diskussioon
 • Rühmatöö
 • Juhtumianalüüs
 • Ajurünnak
 • Eneserefleksioon
Õpisündmuse teemad:
 • Vaenukõne tähendus, sh statistika, näited, kõige ohustatumad grupid; laiem inimõiguste raamistik ja sellega seotud väärtused ning hoiakud
 • Noorsootöötaja roll vaenukõnele reageerimisel ja selle ennetamisel ehk kuidas ja miks on oluline sekkuda
 • Kuidas vaenukõnega seotud temaatikat noortega arutada - meetodid, sh käsiraamatust “Järjehoidjad”
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub noorsootöö keskkonnas
Osalemise eeldus: Lühikese eneseanalüüsi küsimustiku täitmine 5 päeva enne koolitust, mille eesmärk on valmistada osalejad töötoaks ette, et nad oleksid teema peale mõtelnud, oma väärtuseid, hoiakuid, senist tegevust ja kogemusi analüüsinud.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine täies mahus

Dokumendi tüüp: Tõend
Märksõnad: vaenukõne, Järjehoidjad
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2018 10:00 - 23.11.2018 17:15
Koolitajad: Helen Talalaev (SA Archimedes)
Aadress: Jõgeva vald, Jõgeva maakond Jõgeva maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Töötoas leiame vastused küsimustele, miks on hooliva ja noorte mitmekesisust toetava keskkonna loomine oluline ja kuidas noored vaenukõneta keskkonnas jõudsamalt arenevad. Loome tööriistad, mida noorsootöötaja saab kasutada vaenukõnega tegelemisel.
Päevakava: 10.00-11.30 Vaenukõne tähendus ja noorsootöötaja roll
11.45-13.30 Sekkumise viisid ja tööriistad koos harjutamisega
14.15-15.45 Töö käsiraamatuga "Järjehoidjad"
16.00-17.15 Kokkuvõtted, tagasiside, refleksioon

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse