Nutika noorsootöö baasõpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus uurime üheskoos, millised on noorsootöötaja digivajadused ja -oskused. Otsime digilahendusi igapäevastele väljakutsetele ning püüame mõista, mida noored ootavad ja vajavad digimaailmas.
Toimumise aeg: 10.05.2018 - 31.05.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 15:30)
 • 2. kontaktpäev (31.05.2018 10:00 - 31.05.2018 15:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
 • Veronika Tuul (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab nutika nooroostöö olemust ning noorsootöötaja digipädevusi;
 • mõistab noori sotsiaalmeedia kasutajana; 
 • rakendab noorsootööks sobivaid digilahendusi;
 • mõistab digivahendite kasutamise võimalusi ja ohte.
Sihtgrupid: Noorsootöötajad
Eesmärgid: Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek digivahendite ja nende võimaluste rakendamiseks noorsootöös.
Sisukirjeldus:
...
Õpisündmuse teemad:
 • nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused;
 • diginoor - noored digivahendite kasutajana;
 • digivahendid noorsootöötaja igapäevatöös; noorsootööd toetavad digilahendused noortega suhtlemisel; noorsootöö nähtavaks muutmisel; sündmuste korraldamisel; õppimise toetamisel;
 • noorsootöötaja ja noore koostöö digivahendite kasutamisel;
 • digiturvalisus.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusel proovime kõike “omal nahal” ning ootame valmisolekut katsetada, proovida ja avastada. Koolitusele palun võta kaasa oma nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon ja/või sülearvuti) ning ole valmis looma erinevaid kasutajakontosid.
Hindamisviisid: iseseisvate tööde
Osalemise eeldus: Noorsootöötaja omab valmisolekut digivahendite kasutamiseks ning katsetamiseks vajalike kontode loomiseks.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse tunnistus, mille eelduseks on lähiõppes ja e-õppes osalemine ning iseseisvate tööde sooritamine. 

Iseseisvad tööd on seotud noorsootöötaja igapäevapraktika/töö kaardistamisega ning erinevate digilahenduste disainimise ja katsetamisega. 


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.
Märksõnad: nutikas noorsootöö, noorsootöötaja digipädevus, diginoor, digivahendid noorsootöös, digiturvalisus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 15:30
Koolitajad: Marin Johnson (Tallinna Ülikool), Veronika Tuul (Tallinna Ülikool)
Aadress: Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerimise tähtaeg: 01.05.2018
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused. Digivahendid noorsootöötaja igapäevatöös.
Noorsootööd toetavad digivahendid/-lahendused.
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.05.2018 10:00 - 31.05.2018 15:30
Koolitajad: Marin Johnson (Tallinna Ülikool), Veronika Tuul (Tallinna Ülikool)
Aadress: Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Noorsootöötaja ja noore koostöö digivahendite kasutamisel. Digilahenduste eesmärgipärane rakendamine noorsootöös. Digiturvalisus.

Tagasi kalendrisse