Spetsialistist juhiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuhu maailm teel on? Kuidas selles maailmas peaks välja nägema noortekeskus? Milliseid seniseid praktikaid on arukas jätkata ja mida peaksime muutma, et meie noortekeskuse tegevuse tulemused vastaksid muutunud maailma ootustele? ...
Toimumise aeg: 15.03.2018 - 04.05.2018
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (15.03.2018 09:00 - 15.03.2018 16:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (16.03.2018 09:00 - 16.03.2018 17:00)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (12.04.2018 09:00 - 12.04.2018 17:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (13.04.2018 09:00 - 13.04.2018 16:00)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (03.05.2018 09:00 - 03.05.2018 17:00)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (04.05.2018 09:00 - 04.05.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 54 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
  Indrek Maripuu on konsultant ja koolitaja, kelle põhifookus on strateegilisel planeerimisel, äriloovusel, ärimudeli arendusel. Ta on viimase 15 aasta jooksul nõustanud ja koolitanud enam kui 200 ettevõtte võtmeisikuid, teiste seas Ajakirjade Kirjastus, Archimedes, Balsnack, BLRT, CargoBus, EAS, Eesti Energia, Eesti Pank, EMTA, Fortum, G4S, Hawaii Express, Helmes, Innove, Justiitsministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Nordea, Playtech, PRIA, Pöff, RIA, Riigiprokuratuur, RIK, Rimi, SEBE, Solaris, Swedbank, Tallinna Lennujaam, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark, Tartu Ülikool, Toode, Webmedia jt.
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab strateegia olemust ja otstarvet;
 • analüüsib välis- ja sisekeskkonda noortekeskuse strateegia ning tegevuskava koostamise eesmärgil;
 • mõistab oma rolli valdkonna suures pildis;
 • analüüsib noore külastuskogemust ja võimalusi selle parendamiseks;
 • leiab erinevaid strateegilisi võimalusi eesmärkide püstitamisel, planeerimisel, hindamisel ja tegevuste korrigeerimisel;
 • kasutab tegevusmudelit oma organisatsiooni juhtimisel.
Sihtgrupid: Noorsootöötajad, noortekeskuste juhid, huvihariduse spetsialistid, huvitegevuse korraldajad, huvikoolide juhid
Eesmärgid: Teadmistel põhinev valmisolek noortekeskuse strateegiliseks juhtimiseks
Sisukirjeldus:

Programm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist ning nende vahel tehtavast iseseisvast tööst. Koolituspäevade pikkus on 7 akadeemilist tundi. Iseseisva töö hinnanguline maht on 4 akadeemilist tundi mooduli kohta. Iseseisva töö sisu on eelkõige seotud oma organisatsiooni strateegia loomisega ja/või analüüsimisega lähtuvalt moodulis käsitletud teemadest.

Õpisündmuse teemad:
 • lähtekoha defineerimine;
 • eesmärgistamine;
 • eesmärkidele vastava meeskonna kujundamine, tegevuste planeerimine.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Mitteformaalne koolituskeskkond, mis võimaldab lisaks koolitustegevustele mitteametlikku õhkkonda, mis soodustaks igapäevastest rollidest välja tulemist, osalejate tutvumist ja omavahelist suhtlemist, kogemuste vahetamist ning teine-teiselt õppimist.
Hindamisviisid: iseseisev töö
Osalemise eeldus: Osalejalt oodatakse täis mahus osalemist. Osaleja võiks võimalusel võtta kaasa süle- või tahvelarvuti, mis aitab grupitööde ajal võimalike lisamaterjale kasutada.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimuseks juhul, kui õppija soovib saada tunnistust on iseisva töö sooritamine ja enesehindamine, mis näitab õpiväljundite saavutamist. Hindamine toimub läbi järgmiste meetodite ja kriteeriumite: 1. Iseseisva töö sooritamine - õppija teeb strateegilisi valikuid oma noortekeskuse juhtimises. Iseseisva töö tulemuse vastavus kriteeriumile kooskõlastatakse koolitajaga. 2. Enesehindamise ankeet - õppija põhjendused ja näited ning hinnang skaalal 0-4 näitab õpiväljundite saavutamist. Sõltuvalt õpiväljundite saavutatusest väljastatakse õppijale, kas tunnistus või tõend. 

Tunnistus

Väljastatakse, kui õppija on osalenud koolitusel vähemalt 80% mahus, tema iseseisev töö on loetud vastavaks ja tema enesehindamise tulemused näitavad õpiväljundite saavutamist.

Tõend

Tõend väljastatakse, kui õppija on osalenud auditoorses töös vähemalt 80% mahus, kuid ei ole täitnud iseseisva töö ülesannet või kui hindamisel selgub, et ta ei ole saavutanud õppekavas sõnastatud õpiväljundeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: Spetsialistis juhiks, ANK juhtimine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.03.2018 - 16.03.2018
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
URL: http://loovusait.ee/

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Lähtekoha defineerimine

1.1. Strateegia ja strateegilise planeerimise suur pilt. Suure pildi loomine - mis on strateegia, milleks on seda vaja ning milline on strateegilise planeerimise protsess.
Alamteemad: missioon ja visioon, eesmärgid, keskkonna analüüs, strateegilised valikud, strateegia elluviimine, strateegia tulemuste mõõtmine.

1.2. Välis- ja sisekeskkonna analüüs. Enne eesmärkide püstitamist on vaja mõista hetkeolukorda ning hinnata noortekeskuse tugevusi ja nõrkusi.
See samm keskendub sellele kuidas analüüsida välis- ja sisekeskkonda nii, et sellest saaks teha järeldusi strateegia kujundamiseks. Samuti räägime sellest mida ja kuidas rutiinselt teha, et väliskeskkonna arenguid jooksvalt tunda.
Eraldi tähelepanu pöörame SWOT analüüsi õigesti kasutamisele.

1.3 Teenuse asutaja kogemuse analüüs – kelle jaoks me olemas oleme ja mis on meie sihtgrupi ootused meile?
Õppevorm: auditoorne
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.03.2018 09:00 - 15.03.2018 16:00
Koolitajad: Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.15–10.30 Kogunemine
10.30–12.00 Koolitus
12.00–12.45 Lõuna
12.45–15.00 Koolitus
15.00–15.15 Kohvipaus
15.15–16.45 Koolitus
17.00–18.00 Õhtusöök
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.03.2018 09:00 - 16.03.2018 17:00
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 08.30–09.00 Hommikusöök
09.00–10.30 Koolitus
10.30–10.45 Kohvipaus
10.45–12.15 Koolitus
12.15–13.00 Lõuna
13.00–14.30 Koolitus
14.30–14.45 Kohvipaus
14.45–15.30 Koolitus
II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.04.2018 - 13.04.2018
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Eesmärgistamine
2.1. Strateegilised valikud ja eesmärkide püstitamine.
Kõike, mida soovime, me teha ei saa – selleks ei jätku ei aega ega finantsvõimalusi. Iga noortekeskuse edukaks olemise peamine eeldus on fookuse valimine. Kui tänane olukord on hinnatud, on võimalik valida, kuhu soovitakse jõuda pikas perspektiivis (5-7 aastat) ning mis on see fookus, millele oma noortekeskusega keskendume ehk milles meie tahame olla väga head.
Vaatame, milline on eesmärkide hierarhia, nende omavahelised seosed ja strateegiline trepp ehk kuidas defineerida strateegilisi valikuid ja püstitada eesmärke ning tagada nende seotus noortevaldkonna arengukavast tulenevate eesmärkidega. Samuti vaatame, kas ja kuidas eesmärkide poole liikumist mõõta ning kes meid sellel teekonnal aidata saavad - tuvastame huvitatud osapooled ning hindame nende huvi ja mõju.
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.04.2018 09:00 - 12.04.2018 17:00
Koolitajad: Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.04.2018 09:00 - 13.04.2018 16:00
Koolitajad: Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne
III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2018 - 04.05.2018
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Eesmärkidele vastava meeskonna kujundamine, tegevuste planeerimine
3.1. Tegevusmudel ja tegevuskava koostamine. Keskendume sellele, kuidas planeerida noortekeskuse väärtuse loomise protsess lähtuvalt pikaajalisest eesmärgist ning kasusaajast (ehk sihtgrupist) lähtuvalt, kuidas meeskond peaks funktsioneerima, milline on meie tegevusmudel.
Metoodiline alus: avaliku sektori vajadustele kohandatud Osterwalderi Business Model Canvas.

Tegevuste kokkuvõte:
• Milliseid seniseid tegevusi peame oma eesmärkide saavutamiseks jätkama?
• Millised senised tegevused peame eesmärkide saavutamise nimel lõpetama?
• Milline on rahaline vaade?
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2018 09:00 - 03.05.2018 17:00
Koolitajad: Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.05.2018 09:00 - 04.05.2018 16:00
Koolitajad: Indrek Maripuu (Loovusait (Ideemäng OÜ))
Toimumise koht: Loovusait (Ideemäng OÜ)
Aadress: Harku tn 31 , Nõmme linnaosa, 11612 , Harju maakond , Eesti
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse