Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on õpetada efektiivset infootsingut, korrektset viitamist, elektroonilise küsimustiku koostamist, andmete töötlemist, uurimistöö vormistamist.
Toimumise aeg: 16.03.2015 - 27.04.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

    Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus

Koolitajad:
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.hitsa.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

oskab otsida teadusinfot internetist (ISTE 1.a)
oskab kasutada teiste autorite töid oma uurimistöös (ISTE 1.b)
oskab koostada elektroonilist küsimustikku (ISTE 3.a)
oskab küsimustiku abil kogutud andmefaili töödelda ning andmeid analüüsida (ISTE 3.a)
tunneb vähemalt ühte plagiaadituvastuskeskkonda (ISTE 4.a)
kasutab vähemalt ühte tehn vahendit nõuetekohase viite vormistamiseks (ISTE 4.a)
oskab vormistada uurimistööd (ISTE 4.a)

Sihtgrupid: Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ning teised haridusspetsialistid, kelle tööks on uurimistööde juhendamine
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on õpetada efektiivset infootsingut, korrektset viitamist, elektroonilise küsimustiku koostamist, andmete töötlemist, uurimistöö vormistamist.
Sisukirjeldus:

Tänased riiklikud õppekavad (PRÕK, GRÕK) nõuavad, et kõik õpilased peavad kooli lõpetamiseks koostama ja kaitsma õpilasuurimuse, loov- või praktilise töö. Koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis, pöörates tähelepanu, kuidas arvutit efektiivselt kasutada uurimistöö koostamisel.

Koolitus uuendati 2015 a. Koolituse uuendajad on Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Gümnaasium) ja Evi Tarro (Võru Kesklinna Kool).
Koolitus toimub HITSA Moodle´s.

Õpisündmuse teemad:

Uurimistööst üldiselt: uurimistöö etapid, juhendmaterjalid, õpilasuurimuste konkursid
Autoriõigus: viitamine, efektiivne infootsing
Küsimustku koostamine: küsimuste liigid ja koostamine, elektroonilise küsimustiku loomine Google Formsi abil ja avaldamine, kaaslaste testidele vastamine ja oma testile saadud vastuste esitamine (5 tundi)
Andmetöötlus ja -analüüs
Uurimistöö vormindamine: tekstitöötlusest üldselt, uurimistöö vormistamise nõuded ja juhendid, toorikteksti vormindamine uurimistööks
Testid ja tagasiside koolitusele

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik kasutada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

Sooritatud on kõik viis praktilist tööd ja hindelised testid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: uurimistöö
Väljatöötaja: HITSA
I koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

III koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

IV koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

V koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

VI koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse