Arvutiga joonistamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvustatakse vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist.
Toimumise aeg: 15.09.2014 - 05.10.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 20 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Ene Moppel (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: http://koolielu.ee/groups/profile/3...
Lisainfo: Koolitus toimub haridusportaalis Koolielu www.koolielu.ee.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• oskab kasutada otstarbekaid töövõtteid graafikaprogrammides programmi Inkscape näitel (ISTE 3.a );
• oskab programmiga Inkscape luua töölehti, diplomeid, tänukirju (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a).

Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: a. Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel.
b. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtete tutvustamine.
Sisukirjeldus:

Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel, samuti animafilmide loomisel.

Varasemate koolituse raames valminud töödega tutvuge aadressil http://evitar.weebly.com/ .

Õpisündmuse teemad:

a. Graafikaprogrammide põhitegevused ja ratsionaalsed töövõtted programmi Inkscape näitel
b. Keerukamad töövahendid: kujundite kombineerimine, vabakäejoon ja Bezier’i tööriist
c. Teksti kujundamise võimalused

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://evitar.weebly.com/
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse