Ettevõte ja ettevõtlus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Ettevõtluskeskkond“ raames käsitletavast, erinevatest õppemetoodikatest, sh meeskonnatöö juhendamiseks, ideede genereerimiseks ja analüüsimiseks.
Toimumise aeg: 19.03.2018 - 19.03.2018
Kontaktpäev:
 • Ettevõte ja ettevõtlus (19.03.2018 10:00 - 19.03.2018 17:00)
Maht: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • ELEN RAUDSEPP (Tallinna Majanduskool)
 • Tiina Aidnik (Tartu Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415
Kirjeldus
Õpiväljundid:
      Koolituse läbinu:
 • mõistab ettevõtluskeskkonna mõju ettevõtte tegevusele;
 • tunneb erinevaid meetodeid, sh meeskonnatöö meetodeid ideede genereerimiseks ja analüüsimiseks;
 • omab valmisolekut ettevõtlusõppe baasmooduli ettevõtluskeskkonna teema õpetamiseks ja õpiväljundite saavutatuse hindamiseks, kasutades sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid. 


Sihtgrupid: Õpetaja.
Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusega taotletakse, et koolituse läbinud õpetaja omab vajalike teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli teema „ettevõtluskeskkond“ planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Sisukirjeldus:

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Ettevõtluskeskkond“ raames käsitletavast, erinevatest õppemetoodikatest, sh meeskonnatöö juhendamiseks, ideede genereerimiseks ja analüüsimiseks. Koolitusel kasutatavad meetodid on tegevuslikud ja praktilised, arendavad õppetöö läbiviijate professionaalsust ja pädevust interaktiivse ja tulemusliku õppetöö korraldamisel.

Kirjandus:

 • Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf
 • Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf
 • Töötamise tulevikutrendid http://oska.kutsekoda.ee/tootamise-tulevikutrendid/tootamise-tulevikutrendid-2016/ 
 • Kärsna, O. (2009). Pisiettevõtja käsiraamat, Kirjastus Ilo 
  Zeiger, Peedu (2013). Vajalikke teadmisi ettevõtlusest. E-õpik. TLÜ http://ettevotlusope.weebly.com/
 • Suppi, K. (2013) Ettevõtlusõpik-käsiraamat, Atlex 
 • Osterwalder, A, Pigneur, Y (2014) Ärimudeli generatsioon, Rahvusraamatukogu kirjastus  


Õpisündmuse teemad:
 • Ettevõtlus, ettevõte, ettevõtja, ettevõtlikkus, ettevõtluskeskkond
 • Kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõttele
 • Äriidee, ärimudelid, meeskonnatöö 


Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Ettevõte ja ettevõtlus - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.03.2018 10:00 - 19.03.2018 17:00
Koolitajad: ELEN RAUDSEPP (Tallinna Majanduskool), Tiina Aidnik (Tartu Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10:00 - 11:30 Ettevõtluspädevuste mudel, 4. ja 5. taseme baasmoodulid ja rakenduskavad. Ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtlik töötaja.
11:30 - 11:45 kohvipaus
11:45 - 13:15 Ettevõtluskeskkond, ettevõtja. Võimalused ja äriidee.
13:15 - 13:45 lõuna
13:45 - 15:15 Kultuuride vaheliste erinevuste mõju ettevõttele. Meeskonnatöö.
15:15 - 15:30 kohvipaus
15:30 - 17:00 Ärimudelid. Analüüsimeetodid.

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse