NEET noorte toetamine (Tugila)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus TUGILA arenguprogramm "NEET noorte toetamine" on loodud toetama Noorte Tugila elluviimist Eestis. Arenguprogramm koosneb viiest 2-päevasest moodulist, kokku 10 koolituspäeva, mis viiakse läbi veebruarist-juunini üks kord kuus.
Toimumise aeg: 20.02.2018 - 08.06.2018
Kontaktpäev:
 • TARTU: I kohtumine: 20-21. veebruar (20.02.2018 10:30 - 21.02.2018 16:00)
 • TALLINN: V kohtumine: 7.-8. juuni
 • TARTU: IV kohtumine: 10-11. mai
 • TALLINN: III kohtumine: 18.-19. aprill
 • TARTU: II kohtumine: 21-22. märts
Läbiviimise keel --
Maht: 85 akad. tundi
 • Auditoorne: 85 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: 3726979217
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • juhendab teadlikult noori nende huvidest/vajadustest lähtuvalt;
 • rakendab suhtlemis- ja nõustamisoskusi NEET noortega töös; 
 • analüüsib iseennast ja oma tegutsemispraktikat noore juhendajana;
 • algatab tegevusi kaasates võrgustiku liikmeid, partnereid. 
Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
TUGILA programmi teostajad, kes ei ole varasemalt analoogses arenguprogrammis (2016-2017.a) osalenud.
Eesmärgid: Luua eeldused TUGILA teostaja tegutsemiseks eneseteadliku ja noorest lähtuva praktikuna.
Sisukirjeldus:

"Enesesse tasub panustada, sest siis on rohkem, mida teistesse panustada. Mind päriselt huvitab, mis noortest saab. Usun, et oskan neid nüüd paremini kaasata. Läbi Motiveeriva Intervjueerimise katsetamise olen jõudnud sinnani, et noor läks kooli". 

Need on vaid mõned näited sellest, mida TUGILA arenguprogrammi senised osalejad on kogenud ja märganud teostajana oma töös. Tegelik töö teostajana väljal - koos noore ja teda ümbritseva võrgustikuga - on kindlastii ühelt poolt põnev ja mitmekülgne, teisalt keeruline ja sageli stressitekitav. Peas keerlevad kümned küsimused: Kuidas NEET nooreni jõuda? Kuidas nad kodust välja saada? Mida nendega ette võtta? Kuidas kaasata oma võrgustiku liikmeid? Kuidas lähtuda noore vajadustest ja huvidest, et ta leiaks oma tee põnevasse haridus- ja/või tööellu?

Just neile ja paljudele teistele teostaja küsimustele aitab vastuseid leida osalemine pikaajalises arenguprogrammis. 

Õpisündmuse teemad:
 • NEET noor: kes ta on ja miks me temast niipalju räägime;
 • teostajate lood: noorte toetamisest, julgustamisest, märkamisest;
 • noorest lähtuv tegutsemine, empaatia, persoona, õpikogemuse loomine;
 • töö noorega: kontakti loomine, usaldussuhte kujunemine, eesmärgipärane tegutsemine ja juhendamine, erinevad meetodid ja tegutsemispraktikad;
 • motiveeriv Intervjueerimine;
 • enesehoid, eneseteadlikkus, enesetõhusus, isiksuslikud ressursid ja praktikad;
 • mõjus võrgustikutöö ja kaasamine. Kaasamise eeldused, meetodid, põhimõtted ja praktikad;
 • keerulised (nõustamis)situatsioonid, juhtumite analüüs, arutelu, stressirohke tööga toimetulek, läbipõlemine. 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus.
Hindamisviisid: enesehindamine
Osalemise eeldus: Tegutsemine TUGILA teostajana.
Registreerimisvormi täitmine, sh eneseanalüüs
Lõpetamise tingimused:

Programmi järgselt analüüsivad osalejad programmis osalemise mõju veebipõhise ankeedi toel. 

* Enesehindamine: õpiväljundite saavutamise hindamine.

Hindamismeetodid ja- kriteeriumid, ülesanded lepitakse kokku programmi alguses. 

Tunnistus: osaleja on osalenud vähemalt neljal moodulil ja tema enesehindamise tulemused näitavad õpiväljundite saavutamist. 

Tõend: osaleja on võtnud osa minimaalselt kolmest moodulist ja/või enesehindamise tulemusena sõnastatud õpiväljundeid ei ole saavutatud. 

Õppematerjalide loend: Osalejad saavad teemakohased koolitusmaterjalid ja praktikumapi, mis sisaldab programmi käigus kogutud materjale, osaleja enda poolt tähenduslikke materjale, läbiviidud ülesandeid. Korraldajate poolt on vajadlikud töövahendid: paberid, markerid, pliiatsid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Programmi elluviimisesse kaasatakse oma valdkonna asjatundjaid, praktikuid ning TUGILA teostajaid.
Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Ingrid Purje, Inge Johanson, Siim Värv, Karmen Maikalu, Kati Orav, Piret Jeedas.

Programmi aitab luua ja ellu viia juhtivkoolitajana Piret Jeedas (MA andragoogika), kes on koolitajana kokku puutunud erinevate sihtgruppidega, sh erivajadustega noored, noored tööotsijad, noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid.
Märksõnad: NEET noor, NEET noorte toetamine, Tugila
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
TARTU: I kohtumine: 20-21. veebruar - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.02.2018 10:30 - 21.02.2018 16:00
Toimumise koht: Tartu hotell

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: NEET noor: kes ta on ja miks me temast niipalju räägime?
Tugila taust, hetkeolukord täna, soovitused teadlikuks tegutsemiseks
Kerli Kõiv/Heidi Paabort (Tugila)

Teostajate lood: noorte toetamisest, julgustamisest, märkamisest jne
Eelnevate programmide osalejad: "Minu tegutsemispraktika: miks, mida ja kuidas ma teen?

Noorest lähtuv tegutsemine, empaatia, persoona, õpikogemuse loomine

Minu tegutsemispraktika NEET noore toetajana. Töö noorega: kontakti loomine, usaldussuhte kujunemine, eesmärgipärane tegutsemine ja juhendamine. Erinevad meetodid ja tegutsemispraktikad.
Ingrid Purje (Johannes Mihkelsoni Keskus)
Päevakava vabatekstina: Esimene päev: 11-19.00
Teine päev: 9-16.00

Vaata vähem

TARTU: II kohtumine: 21-22. märts - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Motiveeriv Intervjueerimine: nõustamismeetod, mis on suunatud rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumiseks.
Inge Johanson, Johannes Mihkelsoni Keskus; Siim Värv (Tartu Herbert Masingu Kool, koolitaja).
Päevakava vabatekstina: Esimene päev: 11-19.00
Teine päev: 9-16.00

Vaata vähem

TALLINN: III kohtumine: 18.-19. aprill - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Esimene päev: Motiveeriv Intervjueerimine (Inge Johanson ja Siim Värv)

Teine päev: Enesehoid, eneseteadlikkus, enesetõhusus, isiksuslikud ressursid ja praktikad
Piret Jeedas
Päevakava vabatekstina: Esimene päev: 11-19.00
Teine päev: 9-16.00

Vaata vähem

TARTU: IV kohtumine: 10-11. mai - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: KaasamisLabor: mõjus võrgustikutöö ja kaasamine. Kaasamise eeldused, meetodid, põhimõtted ja praktikad. Algatuste arendamine.
Piret Jeedas (Ruumiloojad MTÜ) ja Kati Orav (Creativity Catcher), www.kaasamine.ee
Päevakava vabatekstina: Esimene päev: 11-19.00
Teine päev: 9-16.00

Vaata vähem

TALLINN: V kohtumine: 7.-8. juuni - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Keerulised (nõustamis)situatsioonid, juhtumite analüüs, arutelu, stressirohke tööga toimetulek, läbipõlemine
(Karmen Maikalu, psühholoog)

Programmi lõpetamine, kokkuvõte ja edasised sammud.
Päevakava vabatekstina: Esimene päev: 11-19.00
Teine päev: 9-16.00

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse