Tuleviku Õpetaja: Õpetaja pädevused digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Eelmoodul suunab sind analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös.
Toimumise aeg: 17.02.2018 - 10.03.2018
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (17.02.2018 10:00 - 17.02.2018 15:00)
  • 2. kontaktseminar (10.03.2018 10:00 - 10.03.2018 15:00)
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 55 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkooli haridustehnoloogile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Toimumise koht
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a TüRI VALD 72213
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Türi Põhikooli arvutiklassis.
I õppepäev 17. veebruar kell 10.00 - 15.00
II õppepäev 10. märts kell 10.00 - 15.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

- teab erinevaid reflektsioonimudelid ja oskab ennast reflekteerida
- teab erinevaid digitaalseid vahendeid arengumapi koostamiseks
- oskab ennast reflekteerida ja koostada kutsetaseme tõendamiseks arengumappi  


Sihtgrupid: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Moodul annab eelteadmised, mis on vajalikud teiste koolitusprogrammi kuuluvate moodulite läbimiseks.
Sisukirjeldus:

Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Eelmoodul suunab sind analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös. Iseseisva õppimise käigus kaardistad oma haridustehnoloogilised pädevused ning lood digitaalse arengumapi, millega saad tõendada oma tänaseid õpetaja pädevusi.

Õpisündmuse teemad:

- Õpetaja digitaalne arengumapp
- Õpetaja kompetentsid ja kutsestandard
- Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused
- Õpetaja digimapi loomise võimalused
- Enesehindamine

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Sooritatakse kaks iseseisvat tööd, sh luuakse digitaalne arengumapp.

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.02.2018 10:00 - 17.02.2018 15:00
Koolitajad: LAINE ALUOJA (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a TüRI VALD 72213 Järva maakond
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Türi Põhikooli arvutiklassis.
I õppepäev 17. veebruar kell 10.00 - 15.00
II õppepäev 10. märts kell 10.00 - 15.00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: I moodul teeb sissejuhatuse kursusesse ning mõtestab lahti teema, mis ja milleks on õpetajale digitaalne arengumapp. Kuidas reflekteerida ja hinnata ennast õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste ja õpetaja kutsestandardi kompetentside põhjal. Tutvub õpetaja digimapi loomise võimalustega ning valib digimapi loomiseks sobiliku keskkonna ja loob valitud keskkonnas digimapi struktuuri.
Päevakava: 10:00 - 10:15 Sissejuhatus kursusesse. Moodle tutvustus
10:15 - 11:15 Digitaalse arengumapp. Õpetaja ja õpilase võimalused.
11:15 - 11:30 Õpetajate kompetentsid kutsestandardis
11:30 - 11:45 Paus
11:45 - 12:30 Õpilaste digipädevused ja õpetajate haridustehnoloogilised pädevused
12:30 - 13:15 Pädevuste hindamisvõimalused. Iseseisva töö tutvustus.
13:15 - 14:15 Arengumapi struktuur
14:15 – 15:00 Soovitused digimapi loomiseks keskkonna valikul ja keskkonna valimine

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.03.2018 10:00 - 10.03.2018 15:00
Koolitajad: LAINE ALUOJA (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a TüRI VALD 72213 Järva maakond
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Türi Põhikooli arvutiklassis.
I õppepäev 17. veebruar kell 10.00 - 15.00
II õppepäev 10. märts kell 10.00 - 15.00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: II moodulis tutvub õppija reflekteerimisega, annab hinnangu oma digimapile ja esitleb seda kaaskursuslastele.
Iga õppija annab tagasisidet ühele kaaskursuslase digiarengumapile
Päevakava: 10:00 - 10:30 Kokkuvõte iseseisvatest töödest
11:30 - 12:30 Digimapi struktuuri täiendamine
12.30 - 12.45 Paus
12:45 - 13:45 Reflektsioonivõimalused
13:45 – 14:15 Digimappide esitlemine ja tagasiside andmine
14:15 - 14:30 Kokkuvõte ja tagasiside andmine

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo

Tagasi kalendrisse