Programmeerimine koolis (App Inventor)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärgiks on õpetada mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor kasutamist II ja III kooliastme huvi- ja koolitundides.
Toimumise aeg: 06.03.2015 - 17.05.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 30 akad. tundi
  • Praktiline: 30 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 240 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Toimumise koht
Toimumise koht: TÜ matemaatika-informaatikateaduskond
Aadress: J.Liivi 2,Tartu,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö vorm: kombineeritud õpe, kaks kohtumist (kumbki 2 x 6 akad/h) ja veebipõhine õpe (Moodle’i õpikeskkond).

Kontaktpäevad:
I kohtumine
6. märts 2015 10.30–17.00
7. märts 2015. 9.00–14.00
II kohtumine:
8. mai 2015 10.30–17.00
9. mai 2015 9.00–14.00

Koolitaja: Tauno Palts, informaatika didaktika assistent, Tartu Ülikool, tauno.palts@ut.ee

Registreeru koolitusele siin!
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=44358&id_ay_toimumine=55693&systeemi_seaded=10,1,12,1,
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:
• oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone programmeerimiskeskkonnas App Inventor.
• oskab kasutada App Inventori erinevaid võimalusi õpilastele huvitavate ülesannete (näiteks mängude programmeerimise) pakkumiseks;
• oskab planeerida ja läbi viia App Inventori põhist õpet huvi- ja koolitundides;
• on valmis teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtteid vahetama;
• tunneb rõõmu programmeerimisega tegelemisest.

Sihtgrupid: Õpetaja.
II- III kooliastme üldhariduskooli õpetajad
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor kasutamist II ja III kooliastme huvi- ja koolitundides.
Sisukirjeldus:

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab programmeerimiskoolitusi põhikooliõpetajatele. Koolitus baseerub ProgeTiigri programmi raames loodud mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor õppematerjalidele: http://www.progetiiger.ee/appinventor

Õpisündmuse teemad:

Järgnevate programmeerimiskonstruktsioonide kasutamine programmeerimiskeskkonnas App Inventor:
• Muutuja
• Loend
• Tingimuslause
• Tsükkel
• Alamprogramm
App Inventori erinevate võimaluste kasutamine õpilastele antud huvitavate ülesannete lahendamisel (näiteks mängude programmeerimisel).
App Inventori-põhise õppe planeerimine ja läbiviimine huvi- ja koolitundides.
Teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtete vahetamine.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Õpetaja. Ei eeldata varasemat kokkupuudet programmeerimisega, küll aga aitab kaasa varasem kokkupuude mõne graafilise programmeerimiskeskkonnaga nagu näiteks Scratchiga. Oodatud on nii arvutiõpetajad kui ka teised. Kaasa peab võtma enda Androidi operatsioonisüsteemiga nutiseadme (näiteks Androidiga nutitelefon või tahvelarvuti).
Lõpetamise tingimused:

Arvestuse saamiseks tuleb sooritada positiivsele tulemusele kõik kodutööd ja sessioonide ajal toimuvatest tundidest osa võtta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: Tartu Ülikool
I kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse