Digipädevuse arendamine haridusasutuses

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht III koolitus Digipädevuse arendamine haridusasutuses ootab osalema õppealajuhatajad ja/või õppeosakonna töötajad koos meeskonnaga, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.
Toimumise aeg: 26.02.2018 - 08.06.2018
Kontaktpäev:
 • I koolituspäev (26.02.2018 09:30 - 26.02.2018 18:15)
 • II koolituspäev (27.02.2018 09:00 - 27.02.2018 15:15)
 • Lõpuseminar (08.06.2018 10:00 - 08.06.2018 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: 262 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaia, üldhariduskooli ja kutsekoolide töötajatele, kellega koostöös soovib asutuse juht muutust ellu viia.

Koolitus on nimetatud sihtgruppidele tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata või kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Liina Tamm (Konguta Kool)
 • Marit Dremljuga-Telk (Harno)
 • Helina Kibar ()
 • Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: Hestia Hotell Euroopa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.euroopa.ee/et/konverents...
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab ja mõistab pedagoogilise personali arendamise ja koolitamise põhimõtteid ja uusi suundi muutunud õpikäsituse kontekstis.
 • Teab ja oskab oma töös rakendada vajalikku digipädevust ja oskab toetada selle jätkusuutlikku ja eesmärgipärast lõimimist õppeprotsessi.
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik.
Koolituse sihtrühm on alus-, üld- ja kutsehariduse õppealajuhatajad (või seda rolli täitvad töötajad) ja/või õppeosakonna töötajad (õppedirektorid, õppejuhid, osakonnajuhatajad) koos meeskonnaga. Ühe asutuse meeskonnas võib olla 2-3, erandkorras (nt suure asutuse puhul) 4 liiget, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.
Eesmärgid: Toetab õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht III koolitus Digipädevuse arendamine haridusasutuses ootab osalema  õppealajuhatajad  ja/või õppeosakonna töötajad koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks

Õpisündmuse teemad:
 • Personali arendamine ja koolitamine
 • Pedagooglilise personali digipädevuste nõuded
 • Digitehnoloogia kasutamine õppetöös
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Meeskonda kuulub õppealajuhataja (või seda rolli täitev töötaja) ja/või õppeosakonna töötaja (õppedirektor, õppejuht, osakonnajuhataja).
Lõpetamise tingimused:

1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.

2. Meeskonnal valmib lõputööna oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskavaga digipädevuse toetamiseks.

Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta.

Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest HITSA Innovatsioonikeskust hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 262 eurot osaleja kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digijuht.hitsa.ee/digipadevu...
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: digiajastu, koolijuht
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2018 09:30 - 26.02.2018 18:15
Koolitajad: Liina Tamm (Konguta Kool), Marit Dremljuga-Telk (Harno)
Toimumise koht: Hestia Hotell Euroopa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.euroopa.ee/et/konverents/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2018 09:00 - 27.02.2018 15:15
Koolitajad: Helina Kibar ()
Toimumise koht: Hestia Hotell Euroopa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.euroopa.ee/et/konverents/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Lõpuseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2018 10:00 - 08.06.2018 16:00
Koolitajad: Liina Tamm (Konguta Kool), Marit Dremljuga-Telk (Harno), Helina Kibar ()
Aadress: Eesti
Lisainfo: Lõpuseminar toimub Tallinnas.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse