Ettevõtlusõppe praktilise rakendamise töötuba ettevõtjatega Tartu Ülikooli näitel.

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on kujundada isikliku idee mudeldamise läbi teadmised ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisest ja lõimimisest teiste õppeainetega.
Toimumise aeg: 15.03.2018 - 16.03.2018
Kontaktpäev:
  • 1. päev (15.03.2018 10:00 - 15.03.2018 20:00)
  • 2. päev (16.03.2018 09:30 - 16.03.2018 14:00)
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Kubija hotell-loodusspaa
Aadress: Männiku 43a VõRU VõRU MAAKOND
URL: https://www.kubija.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Koolituse tulemusena on osaleja saanud praktilise kogemuse isikliku idee mudeldamisel ja arendamisel.
  • Koolituse läbinu omab kogemust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ja ettevõtluspädevuste lõimimisel teiste õppeainetega.

Õppija on osalenud koolitusel täies mahus, mille tulemusena on osaleja saanud praktilise kogemuse isikliku idee mudeldamisel ja arendamisel. Koolituse läbinu on saanud praktilised kogemused ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ja ettevõtluspädevuste lõimimisel teiste õppeainetega ning omab valmisolekut rakendada saadud kogemusi ettevõtlusõppe tundides. 

Sihtgrupid: Õpetaja, Õppejuht.
Koolituse sihtrühmaks on ettevõtlusõppe spetsialistid (õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi).
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Eesmärgiks on kujundada isikliku idee mudeldamise läbi teadmised ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisest ja lõimimisest teiste õppeainetega.
Sisukirjeldus:

Ettevõtjad koolitavad!!!

Tegemist on kahepäevase ettevõtluse aktiivõppe programmiga, mille raames läbivad osalejad ettevõtjate kaasabil 7 sammust koosneva ettevõtlusõppe mudeli - ideest teostuseni.

Koolituste sisu on välja töötanud ettevõtjad just oma ettevõtluskogemuse ja nägemuse põhjal ning nad soovivad oma koolituse käigus jagada ettevõtlusõpet arendavaid õppemeetodid, mille rakendamine ainetundides aitab muuta tunnid praktiliseks ja interaktiivseks.

Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.03.2018 10:00 - 15.03.2018 20:00
Toimumise koht: Kubija hotell-loodusspaa
Aadress: Männiku 43a VõRU VõRU MAAKOND Võru maakond
URL: https://www.kubija.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 15.märts
Koolitajad: Kait Lukka, Martin Bristol

10.00 – 10.30 Saabumine, registreerumine, kohv
10.30 – 11.45 Sissejuhatus ja ülevaade ettevõtlusõppe mudelist
11.45 – 12.00 Sirutuspaus
12.00 – 13.00 Loeng ja praktilised ülesanded
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.15 Loeng ja praktilised ülesanded
15.15 – 15.30 Sirutuspaus
15.30 – 16.30 Praktilised ülesanded ja reflektsioon metoodikale
17.00 – 19.00 Vaba aeg
19.00 – 20.00 Aperatiiv, päeva kokkuvõte ja üllatus
20.00 - … Õhtusöök

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.03.2018 09:30 - 16.03.2018 14:00
Toimumise koht: Kubija hotell-loodusspaa
Aadress: Männiku 43a VõRU VõRU MAAKOND Võru maakond
URL: https://www.kubija.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 16.märts
Koolitajad: Kait Lukka, Martin Bristol

08.00 – 09.30 Hommikusöök
09.30 – 10.30 Grupitöö
10.30 – 10.15 Sirutuspaus
10.15 – 11.15 Grupitöö
11.15 – 11.30 Sirutuspaus
11.30 – 12.30 Esitlused ja kokkuvõte
13.00 – 14.00 Lõuna ja autasud

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse