Nutiseadmete kasutamine õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis.
Toimumise aeg: 29.01.2018 - 06.05.2018
Läbiviimise keel --
Maht: 45 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 56 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1 a, b)
 • Kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • Valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2 a, 3 a)
 • Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2 c)
 • Kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Kursus sobib lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajale ja õppejõule, kellel nutiseadme kasutamise kogemus puudub või on vähene. Soovitame kursusel osaleda kahe- või kolmeliikmeliste koolimeeskondadena.
Sisukirjeldus:

Nutiseadmed on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest rakendustest.

Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutiseadmeid kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.

Koolituse väljatöötajad: I. Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool), K. Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), B. Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium), M. Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), T. Dreier (Pärnu Ülejõe Gümnaasium), A. Kalmus (Paikuse Põhikool). Koolitus töötati välja 2014. aastal.

Õpisündmuse teemad:
 • Nutiseadmed õppetöös
 • Õppetöös kasutatavad rakendused
 • Õppematerjalide loomine nutivahendis kasutamiseks
 • Turvalisus
 • Nutiseadmete keskne rakendamine haridusasutuses
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Sellel veebipõhisel kursusel osalemiseks on nõutav on arvutikasutusoskus kesktasemel; vajalik on omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe või kõlareid ja mikrofoni veebiseminaril osalemiseks. Kogu kursuse vältel peab osalejal olema nutitelefoni või tahvelarvuti kasutamise võimalus.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse käigus esitatud ülesannete sooritamine, lõputöö esitamine kursuse lõpus

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse