Esitlus ilma PowerPointita

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvume erinevate esitluse vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.
Toimumise aeg: 29.01.2018 - 18.03.2018
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://koolielu.ee/groups/profile/550623/e-kursus-esitlus-ilma-powerpointita-9
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: https://koolielu.ee/groups/profile/...
Lisainfo: Veebipõhine e-kursus
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. oskab kasutada vähemalt ühte veebipõhist keskkonda esitluste loomiseks ja avaldamiseks (ISTE 2.a., ISTE 1.a.)
2. Kasutab esitluste koostamiseks erinevaid kaasaegseid digitaalseid vahendeid, mis toetavad erinevaid õpistiile (ISTE 2.c.)
3. Loob esitluste hindamismudeli lähtuvalt õpilaste tasemest (ISTE 1.c., ISTE 2.b. ISTE 4.b.).
4. Loob esitlusi koostöös kasutades selleks veebipõhiseid keskkondi (ISTE 3.b.)
5. On teadlik autoriõigustest ja järgib neid esitlus luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog.
lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: • tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega
• õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid,
• luua ja avaldada esitlusi veebis
Sisukirjeldus:

Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice. Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. Koolitusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi, kuidas neid ainetundides rakendada.

Õpisündmuse teemad:

● tutvumine nõuetega esitlustele
● tutvumine autoriõigustega
● esitluste loomine veebipõhiste vahenditega ( GoogleDocs, Zoho Show, Prezi, Mindomo, vm)
● tutvumine nutivahendite abil esitluste loomise ja läbiviimise võimalustega

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Helindatud esitluse koostamiseks ja veebikonverentsil osalemiseks on vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon.
Lõpetamise tingimused:

1. Täidab vähemalt 90% ulatuses kursuse ülesanded.
2. Loob autoriõigustega kooskõlas 3 erinevat esitlust
3. Loob koostöös ühe esitluse
4. Loob hindamismudeli esitluste hindamiseks
5. Annab hinnangu kaasõppijate esitlustele

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse