Infootsingu ABC õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel saavad osalejad teada, kuidas viia läbi õppetööks vajalikku infootsingut ning leitud infot enda jaoks talletada.
Toimumise aeg: 29.01.2018 - 04.03.2018
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://koolielu.ee/groups/profile/550621/e-kursus-infootsingu-abc-8
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: https://koolielu.ee/groups/profile/...
Lisainfo: Veebipõhine kursus
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 1. Oskab sõnastada infovajaduse, leida asjakohast infot ja seda kriitiliselt hinnata.

 2. Oskab infot taasesitamiseks talletada ja süstematiseerida.

 3. Teab, kuidas kogutud infot jagada.

 4. Oskab oma töös teiste autorite teoseid õiguspäraselt kasutada.

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Alus-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad.
Eesmärgid: Toetada õpetajate infootsingu oskusi: internetist õppetööks sobivate materjalide leidmine ja kasutamise võimalused ning praktiline kogemus leitud materjalide hindamiseks, süstematiseerimiseks, haldamiseks ja jagamiseks.
Sisukirjeldus:

Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda, on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse erinevate õppetööks vajalike kvaliteetsete infoallikatega, tuletatakse meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulised aspektid.


Õpisündmuse teemad:

1. nädal - infovajadus, autoriõigused

2. nädal - allikakriitiline lähenemine, Google otsing

3.-4. nädal - infootsingu allikad

5. nädal - järjehoidjad veebis

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvuti- ja internetikasutamise võimalus, e-posti lugemise võimalus, õppija oskab luua kasutajakontosid
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja osaleb aktiivselt koolituse aruteludes ja esitab õigeagselt iseseisvad tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: infootsing
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse