Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel

Общая информация:
Краткое описание Kursus käsitleb õpitarkvara T-Algebra ja nutiseadme kasutamise võimalusi matemaatika algebra teema õpetamisel.
Время проведения: 09.11.2015 - 14.12.2015
Язык проведения --
Объем: 26 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 26 акад. часа (-ов)
Число участников: 15 до 30 участников Группа заполнена
Цена для участника: 32 €
Условия участия и информация о цене:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile


Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Преподаватели:
Учреждение-организатор: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Руководитель проектов: Elo Allemann, elo.allemann@harno.ee
Ссылка на учебное мероприятие: http://koolielu.ee/groups/profile/406143/opiprogrammi-t-algebra-kasutamine-ja-nutiseadmete-rakendamine-matemaatika-opetamisel
Место проведения
Место проведения: Koolielu portaal
Адрес: Eesti
URL: http://koolielu.ee
Дополнительная информация: Koolielu koolituste puhul tuleb liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga.
Selleks sisenege kasutajakontoga Koolielu (http://koolielu.ee) portaali, avage Kogukondade lehekülg ja minge kogukonna "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadme rakendamine matemaatika õpetamisel" lehele, avage see ja klikkige paremal üleval viitel [Palu liikmelisust].
Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Kinnitamine võib võtta aega.
Описание
Результаты обучения:

• kavandab ja kohandab õppimise ning loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
• kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õppeesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
• kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate võimeid (ISTE 2.c.)

Целевые группы: Õpetaja.
Üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud
Цели: Kursuse eesmärgiks on anda õpetajale võimalus omandada algteadmised ja -oskused algebra tarkvara „T-Algebra“ ja nutiseadme kasutamiseks põhikooli matemaatika algebra osa õpetamisel.
Описание содержания:

Kursusel õpitakse lahendama ja looma ülesandeid T-Algebra abil. Iga osaleja koostab vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks ja rakendab ülesannete kontrollimisel nutiseadmeid.​ T-Algebra abil loodud ülesanded võimaldavad õpetajal õppija poolt lahendatud ülesandeid kontrollida ja analüüsida tekkinud vigu. Õpitarkvara kasutamine aitab õpilasel arendada loogilist mõtlemist ja üldistamist, õppimine on motiveeriv ja individuaalne ning õpilase tähelepanu on hästi haaratud. Tagasiside on kohene ja efektiivne.

Kursusel osalemiseks ei ole vajalikud algteadmised programmist T-Algebra. Et õppetöö toimub Koolielu portaalis, peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisest arvutikeskkonnas.
Kursuse lõpetanu oskab kasutada programmi erinevaid võimalusi õppetöös ning oskab valmistada kvaliteetseid õppematerjale selle programmi abil ja kasutada nutiseadmeid ülesannete lahenduste kontrollimisel.

Темы учебного мероприятия:

Kursus koosneb viiest moodulist.
1) Tutvumine programmiga T-Algebra ja tarkvara installeerimine arvutisse;
2) Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs, lahenduste kontrollimine nutiseadmel;
3) Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel;
4) Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon;
5) Ülesannete kogu loomine

Форма обучения: veebipõhine
Предпосылка для участия: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.
Условия окончания:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud kõik iseseisvad tööd.

Тип документа: Tunnistus
Ключевые слова: T-Algebra

Вернуться к календарю