Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus käsitleb õpitarkvara T-Algebra ja nutiseadme kasutamise võimalusi matemaatika algebra teema õpetamisel.
Toimumise aeg: 09.11.2015 - 14.12.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile


Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, elo.allemann@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/406143/opiprogrammi-t-algebra-kasutamine-ja-nutiseadmete-rakendamine-matemaatika-opetamisel
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolielu portaal
Aadress: Eesti
URL: http://koolielu.ee
Lisainfo: Koolielu koolituste puhul tuleb liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga.
Selleks sisenege kasutajakontoga Koolielu (http://koolielu.ee) portaali, avage Kogukondade lehekülg ja minge kogukonna "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadme rakendamine matemaatika õpetamisel" lehele, avage see ja klikkige paremal üleval viitel [Palu liikmelisust].
Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Kinnitamine võib võtta aega.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• kavandab ja kohandab õppimise ning loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
• kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õppeesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
• kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate võimeid (ISTE 2.c.)

Sihtgrupid: Õpetaja.
Üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda õpetajale võimalus omandada algteadmised ja -oskused algebra tarkvara „T-Algebra“ ja nutiseadme kasutamiseks põhikooli matemaatika algebra osa õpetamisel.
Sisukirjeldus:

Kursusel õpitakse lahendama ja looma ülesandeid T-Algebra abil. Iga osaleja koostab vastavalt vajadusele ülesannete kogu algebra ülesannete lahendamise harjutamiseks ja rakendab ülesannete kontrollimisel nutiseadmeid.​ T-Algebra abil loodud ülesanded võimaldavad õpetajal õppija poolt lahendatud ülesandeid kontrollida ja analüüsida tekkinud vigu. Õpitarkvara kasutamine aitab õpilasel arendada loogilist mõtlemist ja üldistamist, õppimine on motiveeriv ja individuaalne ning õpilase tähelepanu on hästi haaratud. Tagasiside on kohene ja efektiivne.

Kursusel osalemiseks ei ole vajalikud algteadmised programmist T-Algebra. Et õppetöö toimub Koolielu portaalis, peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisest arvutikeskkonnas.
Kursuse lõpetanu oskab kasutada programmi erinevaid võimalusi õppetöös ning oskab valmistada kvaliteetseid õppematerjale selle programmi abil ja kasutada nutiseadmeid ülesannete lahenduste kontrollimisel.

Õpisündmuse teemad:

Kursus koosneb viiest moodulist.
1) Tutvumine programmiga T-Algebra ja tarkvara installeerimine arvutisse;
2) Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs, lahenduste kontrollimine nutiseadmel;
3) Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel;
4) Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon;
5) Ülesannete kogu loomine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud kõik iseseisvad tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: T-Algebra

Tagasi kalendrisse