Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel oskab õpetaja lõimida liiklusohutuse õpet oma õppeainesse ning arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning liiklusohtlikus olukorras käitumisel.
Toimumise aeg: 27.03.2018 - 27.03.2018
Kontaktpäev:
 • Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus (27.03.2018 09:30 - 27.03.2018 16:30)
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia)
  Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lektor ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant. Tegevusvaldkonnad: tähenduslik õppimine ja õpetamine, kemikaaliohutus, keemiapääste, ajakriitilises olukorras otsuste vastuvõtmise koolitamine, e-õpe.
 • Kadi Luht (Sisekaitseakadeemia)
  Töötanud kümme aastat Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, kus peamised tööülesanded on: õppetöö läbi viimine kutse- ja tasemeõppes (tuleohutus, ennetus ja inseneriained) rakedusuuringute juhtimine ning läbi viimine päästealal täienduskoolituste läbi viimine. On omistatud Tuleohutusekspert, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsed. Õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste doktoriõppes.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Külliki Tamm, kylliki.tamm@sisekaitse.ee, tel: 6965475
Õpisündmuse veebilink: https://www.sisekaitse.ee/et/t%C3%A...
Toimumise koht
Toimumise koht: Lõuna päästekeskus (Tartu)
Aadress: Jaama tn 207, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
URL: https://www.google.ee/maps/place/L%...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • arendab õppijates oskust analüüsida liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu;
 • arendab õppijate individuaalseid oskuseid ja teadmisi liiklusõnnetuste ära hoidmisel, neile reageerimisel ning õnnetuse tagajärgede leevendamisel;
 • rakendab oma õppeaines läbi ohutusõppe rühmatööd ja IKT vahendeid turvalisema kogukonna loomisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning liiklusohtlikus olukorras käitumisel.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ennetustöö metoodikad ning käitumise muutmise mudelid;
 • liiklusohutuse õppe lõimimine aineõppesse;
 • liiklusõnnetuste statistika;
 • riskeeriv käitumine, mis võib põhjustada liiklusõnnetuse;
 • liiklusõnnetusest teavitamine ning hädaabikõnede menetlemine;
 • liiklusõnnetusele reageerimine nii kodaniku kui ametkonna vaatest;
 • liiklusõnnetuse mehaanika;
 • liiklusõnnetuse dokumenteerimine;
 • kriisikommunikatsioon.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne töö toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Osana õppetööst on õppekäik Häirekeskusesse ning päästekomandosse.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst. Koolituse läbinule väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.03.2018 09:30 - 27.03.2018 16:30
Koolitajad: Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia), Kadi Luht (Sisekaitseakadeemia)
Toimumise koht: Lõuna päästekeskus (Tartu)
Aadress: Jaama tn 207, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond
URL: https://www.google.ee/maps/place/L%C3%B5...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 12.45 Lõuna
12.45 - 14.30 Koolitus
14.30 - 15.00 Kohvipaus
15.00 - 16.30 Koolitus

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse