Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel oskab õpetaja lõimida tuleohutuse õpet oma õppeainesse ning arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.
Toimumise aeg: 30.01.2018 - 30.01.2018
Kontaktpäev:
 • Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus (30.01.2018 09:30 - 30.01.2018 16:30)
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia)
  Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lektor ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant. Tegevusvaldkonnad: tähenduslik õppimine ja õpetamine, kemikaaliohutus, keemiapääste, ajakriitilises olukorras otsuste vastuvõtmise koolitamine, e-õpe.
 • Kadi Luht (Sisekaitseakadeemia)
  Töötanud kümme aastat Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, kus peamised tööülesanded on: õppetöö läbi viimine kutse- ja tasemeõppes (tuleohutus, ennetus ja inseneriained) rakedusuuringute juhtimine ning läbi viimine päästealal täienduskoolituste läbi viimine. On omistatud Tuleohutusekspert, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsed. Õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste doktoriõppes.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Külliki Tamm, kylliki.tamm@sisekaitse.ee, tel: 6965475
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=20026#section-0
Toimumise koht
Toimumise koht: Lõuna päästekeskus (Tartu)
Aadress: Jaama tn 207, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
URL: https://www.google.ee/maps/place/L%...
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:
 • Arendab õppijates oskust analüüsida tuleõnnetuste tekke põhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu;
 • arendab õppijate individuaalseid oskuseid ja teadmisi tuleõnnetuste ära hoidmisel, neile reageerimisel ning õnnetuse tagajärgede leevendamisel;
 • rakendab oma õppeaines läbi ohutusõppe rühmatööd ja IKT vahendeid turvalisema kogukonna loomisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.
Sisukirjeldus: Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Ennetustöö metoodikad ning käitumise muutmise mudelid;
 • tuleohutuse õppe lõimimine aineõppesse;
 • tuleõnnetuste statistika;
 • riskeeriv käitumine, mis võib põhjustada tuleõnnetuse;
 • tuleõnnetusest teavitamine ning hädaabikõnede menetlemine;
 • tuleõnnetusele reageerimine nii kodaniku kui ametkonna vaatest;
 • tuleõnnetuse mehaanika;
 • tuleõnnetuse dokumenteerimine;
 • kriisikommunikatsioon.