Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete tundides

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuidas saada ülevaade erinevate õppija õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust korraldusest humanitaar- ja sotsiaalainete tundides?
Toimumise aeg: 20.03.2018 - 15.05.2018
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=913E017377482421
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teab koolis enam esinevate erivajaduste tunnuseid;
  • oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid;
  • oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks;
  • oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.
Sihtgrupid: Põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Saada ülevaade erinevate õppija õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust korraldusest humanitaar- ja sotsiaalainete tundides.
Sisukirjeldus:

Koolis enam esinevad erivajadused, nende tunnused ja avaldumine humanitaar- ja sotsiaalainete tundides. Erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erinevate õppijate õppimisse kaasamise strateegiad. Lugemisraskus, kirjutamisraskus, düspraksia: tunnused II ja III kooliastmes, nende mõju õppimisele, sh humanitaarainete õppimisele. Õppe kohandamise üldised põhimõtted ja meetodid tööks spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad erinevate koolide näitel. Koostöö kolleegide ja lastevanematega.

Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:
  • Osalemine kontaktpäevadel
  • Iseseisvate ülesannete sooritamine

Tallinna Ülikooli tunnistus ja akadeemiline õiend.

Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse