Ühistöö vahendid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ühistööoskusest kui digiajastu ühest võtmeoskusest.
Toimumise aeg: 15.09.2014 - 02.11.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub haridusportaalis Koolielu www.koolielu.ee.
Kirjeldus
Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja tunneb rühmatöö metoodikaid, kasutab veebipõhiseid ajurünnaku vahendeid, kasutab erinevaid ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid, teab autoriõiguseid.

Sihtgrupid: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad, lasteaiaõpetajad.
Eesmärgid: Tutvuda rühmatöö metoodikaga, õppida kasutama veebipõhiseid ajurünnaku vahendeid, õppida kasutama erinevaid ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid, tutvuda autoriõigustega.
Sisukirjeldus:

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku arendatakse liiga vähe. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.

Õpisündmuse teemad:
  • rühmatöö metoodika
  • rühmade loomiseks ning ühistööks sobivad veebipõhised töövahendid ja keskkonnad
  • rühmatöö toetamine ja hindamine
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Viimasel nädalal veebikonverentsil osalemiseks vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90% ulatuses kursuse kodustest töödest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse