eTwinning koolitus koolimeeskondadele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kahepäevasel koolitusel tutvustame nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste veebipõhiste õpiprojektide kavandamist eTwinningu programmi kaudu.
Toimumise aeg: 06.02.2015 - 07.02.2015
Maht: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 80 €

 

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: ELO ALLEMANN, Elo.Allemann@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: hotell Euroopa
Aadress: Paadi 5 TALLINN HARJU MAAKOND
URL: https://docs.google.com/forms/d/10P...
Lisainfo: Kõik, kes vajavad Tallinnas öömaja, majutatakse kahekohalistesse tubadesse. Majutus on koolitusel osalejatele tasuta.
Palun andke majutussoovist teada üleval toodud lingi kaudu.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. annab hinnangu kaaskursuslase projektikavale (ISTE 1.d)
2. teab erinevaid koostööprojektide võimalusi, seostab eTwinningut Erasmus+ programmiga, oskab koostada projektikava ja seda siduda projektiideega (ISTE 2.a)
3. oskab valida projektitööks erinevaid veebivahendeid (ISTE 3.a)
4. tunneb eTwinningu portaali ja oskab seal partnerit leida ning projekti sõlmida (ISTE 4.d)

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht.
Ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos haridustehnoloogi, infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht jne.
Ootame koolitusele koolimeeskondi, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusel osalenud koolimeeskond kavandab õpiprojekte, millesse on lõimitud mitu eri õppeainet.
Sisukirjeldus:

Kahepäevasel koolitusel tutvustame nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste veebipõhiste õpiprojektide kavandamist eTwinningu programmi kaudu.
Koolitusel on pearõhk ainete lõimingu ning õpiprojektide integreerimisel kooli õppekavva. Koolitusel tutvustatakse portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine) ning edukaid eTwinning projekte.
Samuti tutvustatakse digitaalseid töövahendeid projektitöö läbiviimiseks.

Õpisündmuse teemad:

1. Tulevikuoskused projektitöö kaudu
2. eTwinning programmi võimalused
3. Õppeainete lõiming projektitöös
4. Digitaalsed töövahendid õpiprojektide läbiviimisel

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Palume kaaasa võtta sülearvuti.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistus koolitusel osalemise kohta väljastatakse neile, kes
on osalenud kahel kontaktõppepäeval ja teinud koolituse käigus vajalikud praktilised tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: eTwinning
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse