Võrgustik Võrgutab: Nutikoolimaja

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Need, kes ehitavad allapoole pilvi, ehitavad liiga madalale (Erica Jong, Ameerika kirjanik).
Toimumise aeg: 07.12.2017 - 07.12.2017
Registreerimine avatud 07.11.2017
Läbiviimise keel --
Maht: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 80 kuni 130 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: TTÜ Mektory
Aadress: Raja 15,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: https://www.ttu.ee/projektid/mektor...
Kirjeldus
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik
Sisukirjeldus:

10. aastapäeva tähistaval Võrgustik Võrgutab seminaril lahkame nutikoolimaja anatoomiat - mis teeb targast majast või kaasaegsest koolimajast nutikoolimaja. Arutame, kuidas rakendada nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse teenistusse. Tutvume nutikate lahendustega lasteaiast kutsekoolini, samuti asjade interneti võimalustega. Uurime ka ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisel - millisest tegevusest algab koolipere jaoks õppehoone renoveerimine ja kes on sellesse kaasatud. Seminari teises pooles toimub paneeldiskussioon, kus koolijuht, IT-juht, haridustehnoloog ja vallavanem arutavad nutikoolimaja praktiliste kogemuste üle. Päeva modereerib Hans Lõugas.

Seminarile ootame õpetajaid, haridustehnolooge, haridusasutuste juhte jt haridustöötajad kõikidelt haridusastmetelt. Seminari alguses ja lõpus on huvilistel võimalik tutvuda TTÜ Mektory nutikate võimalustega.


Päevakava:

09.00-09.45 TTÜ Mektory majatutvustus. EELREGISTREERUMINE on lõppenud

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv

10.00-10.20 Sissejuhatus

                      Hans Lõugas, Geenius Meedia, seminari moderaator, Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia SA, juhatuse esimees

Video

10.20-10.30 "Nutikas haridus ehk Smart Education - mõtteid laiast maailmast."

                      Marge Kusmin, SmartEducation koolitaja, Tallinna Ülikooli doktorant

Ettekanne

Video               

10.30-11.00 "Nutikoolimaja anatoomia: mis teeb targast majast või kaasaegsest                       koolimajast nutikoolimaja?"

                      Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia                       keskuse haridustehnoloogia vanemteadur

Ettekanne

Video

11.00-11.30 "Nutikoolimaja õppeprotsessi ja tänapäevase õpikäsituse                       teenistuses. Väätsa Põhikooli kogemus: kuidas targa maja                       funktsionaalsust õppetöösse integreerida?"

                      Margo Sootla, Väätsa Põhikooli direktor

Ettekanne

Video

11.30-12.00 "Ühe kooli lugu õppehoone renoveerimisest: Millisest tegevusest                         algab ühe koolipere jaoks õppehoone renoveerimine? Kes saavad olla                         sellesse kaasatud? Mida tuleb arvestada? Kuidas hoida fookus                         õpilastel, kelle jaoks seda kõike tehakse? Mis võib minna valesti ja                         kuidas seda vältida?"

                        Sirlet Viilas, Gustav Adolfi Gümnaasiumi projektijuht ja Eero                         Ääremaa, Gustav Adolfi Gümnaasiumi IT-juht

Ettekanne

Video

12.00-12.45 Näiteid nutikatest lahendustest:

                      "Nutikas õpe lasteaias: laste roll ja lastevanemate kaasamine."

                      Helin Laane, Paikuse Lasteaed Mesimumm arendusjuht

Ettekanne

Video

                      "Tallinna Südalinna Kooli tuleviku klassiruumi idee ja                                              kasutus."

                      Jaanus Paasoja, Tallinna Südalinna Kooli IT-juht ja õpetaja

Ettekanne

Video

                      "Nutikas meditsiiniõpe: nutivahendid versus preparaadid anatoomia                       õppimiseks."

                      Grete Jeltsov, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenuste ja koostöö                                         koordinaator

Ettekanne

Video

12.45-13.45 Lõuna 

13.45-14.30 Paneeldiskussioon "Praktilised kogemused ja soovitused: Kuidas                              muudab nutikoolimaja, kaasaegne koolimaja õppeprotsessi? Millised                       on nõuded ruumile, tehnikale ja taristule?"

                      Mathias Mõttus, Tartu Tamme Gümnaasiumi IT-juht

                      Lauri Läänemets, endine Väätsa vallavanem

                      Mihkel Laar, Tartu Raatuse Kooli haridustehnoloog

                      Ülle Matsin, Viljandi Gümnaasiumi direktor

Video

14.30-15.00 "Klass+ taotlusvooru tulemused: näiteid projektidest."

                      Maarja Parve, SA Innove Elukestva õppe keskuse juhataja

Ettekanne

Video

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.00 "Co-creating educational innovations: the smart classroom                       case."

                      Luis-Pablo Prieto, Maria Rodriguez-Triana, Tobias Ley, Tallinna                       Ülikool

Ettekanne 

Video

16.00-16.30 "Asjade interneti võimalused õppeprotsessis."

                      Marge Kusmin, SmartEducation koolitaja, Tallinna Ülikooli doktorant

Ettekanne

Video

16.30-17.15 TTÜ Mektory majatutvustus. EELREGISTREERUMINE on lõppenud


Seminarist toimub ka veebiülekanne.

Kava täieneb! Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus jätab endale õiguse teha kavas vajadusel muudatusi!

Artikkel toimunud seminarist "Nutikas ruum toetab nutikat õppimist", Madli Leikop

Fotod, Terje Lepp

Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse