Finantsid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ raames käsitletavatest, erinevatest õppemetoodikatest.
Toimumise aeg: 11.12.2017 - 11.12.2017
Kontaktpäev:
 • Finantsid (11.12.2017 10:00 - 11.12.2017 17:00)
Maht: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Tiina Aidnik (Tartu Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud õpetaja:

 • mõistab ettevõtte toimimise põhimõtteid ja kavandab õppeprotsessi finantsarvestuse põhimõtetest lähtuvalt
 • rakendab erinevaid meetodeid omahinna arvestuse, kuluarvestuse, eelarvestamise ja finantsanalüüsi õpetamiseks
 • omab valmisolekut ettevõtlusõppe baasmooduli finantside teema õpetamiseks ja õpiväljundite saavutatuse hindamiseks, kasutades sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusega taotletakse, et koolituse läbinud õpetaja omab vajalike teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Sisukirjeldus:

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ raames käsitletavatest, erinevatest õppemetoodikatest, sh omahinna arvestusest, kuluarvestusest, finantsarvestusest, äriidee elluviimiseks vajaliku müügimahu määramisest ja finantsanalüüsist. Koolitusel kasutatavad meetodid on tegevuslikud ja praktilised, arendavad õppetöö läbiviijate professionaalsust ja pädevust interaktiivse ja tulemusliku õppetöö korraldamisel.

 • Ettevõtluspädevuse mudeli ja ettevõtlusõppe baasmoodulite tutvustus ja selle kasutamise põhimõtted.
 • Eesti majanduskeskkonna finantsarvestust puudutav õiguslik raamistik.
 • Tootmis ja teenindusettevõtte näitel stardikapitali moodustamine. Ressursside vajaduse määramine: investeeringud, kulude koosseis.
 • Investeeringute ja kulude eelarve kululiikide kaupa (püsi- ja muutuvkulud, otse- ja kaudsed kulud).
 • Kuluarvestus kui juhtimisarvestuse osa.
 • Kasumiläve analüüs.
 • Kulude ja tulude koondeelarve koostamine – kasumiprognoos.
 • Rahavoogude aruanne. Bilanss.
 • Näidisettevõtete eelarvestatud aruannete finantsanalüüs

Koolitajad:

Tiina Aidnik, Tartu Kutsehariduskeskus 

Anne Rebane , AS Tulika Takso finantsjuht ja juhatuse liige, õpetanud finantsaineid Tartu Kutsehariduskeskuse jätkuõppekursustel 


Õpisündmuse teemad:
 • Majanduskeskkond
 • Ressursid
 • Ettevõtte tulud, kulud ja investeeringud
 • Majandusarvestuse põhialused (kuluarvestus, eelarved, kasumiaruanne, bilanss)
 • Majandusnäitajate finantsanalüüs


Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Finantsid - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.12.2017 10:00 - 11.12.2017 17:00
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10:00 - 11:30 Ettevõtluspädevuste mudel, 4. ja 5. taseme baasmoodulid ja rakenduskavad. Eesti majanduskeskkonnas finantsarvestust puudutav õiguslik raamistik.
11:30 - 11:45 kohvipaus
11:45 - 13:15 Tootmis ja teenindusettevõtte näitel stardikapitali moodustamine. Ressursside vajaduse määramine: investeeringud, kulude koosseis. Investeeringute eelarve. Kulude eelarve kululiikide kaupa. Kuluarvestus kui juhtimisarvestuse osa.
13:15 - 13:45 lõuna
13:45 - 15:15 Kuluarvestus. Kasumiläve analüüs. Kulude ja tulude koondeelarve koostamine – kasumiprognoos. Rahavoogude aruanne. Bilanss.
15:15 - 15:30 kohvipaus
15:30 - 17:00 Näidisettevõtete eelarvestatud aruannete finantsanalüüs. Kokkuvõtted.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse