Ettevõtluse juhtimine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli teema “Ettevõtluse juhtimine” rakendamiseks
Toimumise aeg: 01.12.2017 - 01.12.2017
Kontaktpäev:
  • Ettevõtluse juhtimine (01.12.2017 10:00 - 01.12.2017 17:00)
Maht: 9 akad. tundi
  • Auditoorne: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • kavandab ettevõtte (FIE, OÜ, ÕF) asutamisprotsessi lähtudes äriseadustikust ja JA reeglistikust;
  • kavandab rühmatööna juhtimistegevused lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest;
  • mõistab ettevõtte arendamise võimalusi lähtudes ärimudelist ja ettevõtluskeskkonnast.


Sihtgrupid: Õpetaja.
Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisukirjeldus:

Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli teema “Ettevõtluse juhtimine” rakendamiseks 


Õpisündmuse teemad:

Organisatsioon
Juhtimine ja juhtimistegevused  
Strateegiline juhtimine  
Ettevõtluskeskkond  
Ärimudel  
Ettevõtlusprotsess ja juhtimine  
Ettevõtlusvormid  
Ettevõtte (FIE, OÜ) asutamisprotsess  
Õpilasfirma asutamisprotsess 
Õppe- ja hindamismeetodid ning digivahendite kasutamine ettevõtlusõppes 
Praktilisel tegevusel põhinev õpetamine ja õppimine  
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine 

Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Ettevõtluse juhtimine - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.12.2017 10:00 - 01.12.2017 17:00
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00-11.30 Organisatsioon ja selle kujundamine. Juhtimine ja juhtimistegevused. Ettevõtlusprotsessi juhtimine. Praktiline harjutus. Jane Mägi
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Strateegiline juhtimine. Ettevõtluskeskkond ja ärimudel. Ettevõtte arengustrateegia koostamine. Praktilisel tegevusel põhinev õpetamine ettevõtlusõppes Jane Mägi
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ettevõtlusvormid. Ettevõtte asutamisprotsess FIE ja OÜ näitel. Praktiline harjutus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Õpilasfirma asutamisprotsess ja registreerimistoimingud. Õpilasfirma juhtimine
Päevakava: 10.00-11.30 Organisatsioon ja selle kujundamine. Juhtimine ja juhtimistegevused. Ettevõtlusprotsessi juhtimine. Praktiline harjutus. Jane Mägi
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Strateegiline juhtimine. Ettevõtluskeskkond ja ärimudel. Ettevõtte arengustrateegia koostamine. Praktilisel tegevusel põhinev õpetamine ettevõtlusõppes Jane Mägi
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ettevõtlusvormid. Ettevõtte asutamisprotsess FIE ja OÜ näitel. Praktiline harjutus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Õpilasfirma asutamisprotsess ja registreerimistoimingud. Õpilasfirma juhtimine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse